Älvräddarna

Fortum fick nej i Edeforsen

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2014 21:38 CEST

Fortum har i flera fall försökt bryta igenom det så kallade ”nationalälvsskyddet” imiljöbalken och sökt tillstånd för nya vattenkraftsprojekt ifrån vattenkraft skyddadesträckor. Idag har utslag kommit i ansökan om utbyggnad i Edeforsen, Ljusnan. Domstolenavslår Fortums ansökan och säger därmed nej.

Älvräddarnas Samorganisation anser att det är en seger för miljön och för miljöbalkens skyddsregler.

– Även om det var väntat, är det en befrielse att få se domslutet, säger Christer Borg, ordförande iÄlvräddarna.

Fortum har tidigare försökt få tillstånd till utbyggnader och stora effektiviseringar i skyddade älvsträckor,ibland annat Untra kraftverk i Dalälven, men även då till fått nej av domstol.I domskälen är det tydligt att det är just skyddet i 4 kapitlet 6 paragrafen som domstolen tagit fasta på. Deanser att projektet, där Fortum ville avleda fem gånger mer vatten till det nya kraftverket, innebär mer änobetydlig miljöpåverkan.

– Bevarandevärdena i våra skyddade älv- och åsträckor har visat sig vara betydelsefulla, menarChrister Borg. Det handlar inte bara om biologi och fisk, utan också om andra värden, som en älvsstorlagenhet och naturupplevelserna i ett större sammanhang, som nu på ett korrekt sätt fåttgenomslag i domen.

Älvräddarna menar att ett överklagande från Fortum är sannolikt, vilket Älvräddarna på sätt och visvälkomnar. Chanserna att få prövningstillstånd och ett tillstånd är små menar organisationen och avslutarmed att ett avslag även i högre instans skulle få ett bra och betydande prejudikatvärde inför framtiden.

Älvräddarnas framgångar brukar tillskrivas den respekt organisationen vunnit i alla läger för kunnighet och saklighet. Det är de ovedersägliga och tunga sakargument, oförtröttligt framförda, det är folkopinionerna, främst i älvdalarna men också i övriga landet, som tvingat fram de politiska bevarandebesluten.