Fortum Sverige AB

Fortum förbättrar dammsäkerheten vid Lima kraftverk

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2015 11:26 CEST

Fortum har nu inlett arbeten för att förbättra dammsäkerheten vid Lima vattenkraftverk som ligger utmed Dalälven i Malung-Sälens kommun. Lima kraftverk togs i drift 1960, och efter 55 års drift är det dags att investera 100 miljoner för att förbättra dammarna så att de möter dagens krav.

- Säkerheten vid våra kraftverksdammar är hög och nu höjer vi den ytterligare. Den pågående klimatförändringen göra att vi måste räkna med att klara av högre flöden i framtiden. Målet för arbetet är att anläggningen ska klara det största flödet som kan förväntas under en tiotusenårsperiod, säger Fortums Hans Ingfält som ansvarar för projektet.

2014 fick Fortum miljödom att utföra dammsäkerhetshöjande åtgärder på Lima kraftverk, och efter ett år av upphandlingar är det dags för arbetet att dra igång. De åtgärder som skall genomföras innefattar att förse jorddammarna med nytt erosionsskydd, filter och stödfyllning. Fortum skall även kontrollera dammens tätkärna samt förnya systemet för övervakning av läckage.Utöver detta installeras även en ny klafflucka i utskovsdammen, vilket kommer att ersätta den gamla flottningsluckan. Flottningsluckan kommer att rivas. De två befintliga flodutskoven kommer även de att byggas om och förbättras. Investeringen beräknas uppgå till 100 miljoner kronor.

- Anläggningar som Lima har varit helt avgörande för att göra Sverige till en modern industrialiserad välfärdsstat genom att förse hushåll och industri med ren och säker el. Genom att modernisera dammarna säkerställer vi att verket kan vara en del av det nya förnybara energisystem som nu växer fram, fortsätter Hans Ingfält

Arbetena kommer att pågå till och med juni 2017, och byggentreprenör är Skanska Sverige AB. Entreprenören för den nya klaffluckan är Gullängets Mekaniska Verkstad AB i Örnsköldsvik. Ombyggnaden av de befintliga luckorna sköts av Mobin Hydraulic i Borlänge.

För mer information kontakta:
Per-Oscar Hedman, Presschef, Fortum Sverige 070 214 75 45

Läs mer på www.fortum.se eller följ oss på Twitter och Facebook.

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum