Ledarna

FORTUM FÖRSVÅRAR FACKLIGT ARBETE

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2003 15:59 CEST

De fackliga organisationerna inom Energibolaget Fortum i Sverige har under en längre
tid fört förhandlingar med företaget om samverkansformerna mellan fack och företag.
Företaget har trots fackens invändningar tvingat fram spelregler som markant avviker
från de normala på svensk arbetsmarknad. Det handlar bland annat om att facken vägras
en rimlig samverkan på koncernnivå. Framförallt försöker företaget förhindra att de
fackliga organisationerna arbetar på ett för både fack och företag rationellt sätt.
Detta genom en orimlig tolkning av begreppen förtroendemannatid och kontaktarbete i
det mellan EFA, LO och PTK tecknade centrala utvecklingsavtalet.
Enligt företaget ska alla förhandlingar ske inom varje affärsenhet och fackliga
representanter ska endast kunna verka inom den egna affärsenheten på betald
arbetstid.
De fackliga organisationerna, däribland Ledarna, har som en följd av detta sagt upp
de samarbetsavtal som finns i några av Fortums affärsenheter.

Ledarnas facklig kontaktperson: Lars Åström, 070-3138624

För att komma till pressmeddelandet klicka på följande länk:
http://www.ledarna.se/portal/news.nsf/0/31124BB9BAC687CFC1256D4A00308A5A