Fortum Sverige AB

Fortum förvärvar tre vindkraftsprojekt i Norge på totalt ca 170 MW

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2016 13:38 CET

Fortum har idag undertecknat en överenskommelse att förvärva tre vindkraftprojekt av det norska företaget Nordkraft. Affären omfattar Nygårdsfjellet vindkraftspark, vilken redan är i drift, samt helt tillståndsgivna projekten Ånstadblåheia och Sørfjord. Fortum och Nordkraft har också kommit överens om att samarbeta kring både byggnationen och driften av vindkraftsparkerna.

-Köpet av dessa tre utmärkta vindkraftsprojekt är helt i linje med vår strategi att växa inom sol- och vindkraft. Att de tre parkerna är belägna i samma område möjliggör att drift och underhåll kan ske mycket effektivt. Jag är också väldigt nöjd med överenskommelsen om samarbete rörande konstruktion och drift mellan oss och Nordkraft, säger Kari Kautinen, Senior Vice President, M&A och ansvarig för sol- & vindutvecklingen hos Fortum.

Avsikten är att påbörja byggfasen av projekten Ånstadblåheia och Sørfjord så att de kan tas i drift 2018 respektive 2019. Den totala installerade kapaciteten av de tre vindkraftsparkerna kommer vara ca 170 MW. Fortum förväntar sig att affären slutförs under det första kvartalet 2017. Parterna är även överens om att inte uppge köpeskillingen.

-Det här är ett viktigt strategiskt steg för Nordkraft, vi säkrar bygget av både Ånstadblåheia och Sørfjord vindprojekt samtidigt som minskar Nordkraftsgruppens finansiella risk. Försäljningen utgör starten för ett långsiktigt partnerskap med Fortum och vi tror att detta samarbete kommer att gynna båda parter, säger Eirik Frantzen, Nordkraft’s CEO.

Nygårdsfjellet, Ånstadblåheia och Sørfjord vindkraftsparker 
Alla tre parker ligger i norra Norge. Projekten ägs och är utvecklade av Nordkraftsgruppen med Vesterålskraft AS som minioritetsägare med ca 9,5% andel i Ånstadblåheiaprojektet.

Installerad kapacitetDriftssättning
Nygårdsfjellet32 MW2006 och 2011
Ånstadblåheiaca 50 MWberäknat 2018
Sørfjordca 90 MWberäknat 2019


Nordkraft
Nordkraft AS är ett energiföretag som äger vattenkraft (utveckling, konstruktion och produktion), elnät samt elförsäljning till slutkund. Det ägs av Narviks kommun (50,01%), Troms Kraft (33,33%) och Hålogaland Kraft (16,16%).

För mer information, kontakta gärna:
Philippe Stohr, Vice President, Vind, Fortum, tel. +33 6 3039 8223
Per-Oscar Hedman, presschef Fortum Sverige, tfn 070-214 75 45

Fortums vision är att vara föregångare inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt andra energilösningar som förbättrar livet idag och för framtiden. Redan idag är 64% av vår elproduktion CO2-fri. Våra huvudmarknader är Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Under 2015 sysselsatte vi cirka 8 000 energispecialister och vår omsättning uppgick till 3,5 miljarder euro. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortums verksamhet är inriktad på CO2-fri och effektiv el- och värmeproduktion. Företaget erbjuder även energirelaterade produkter och experttjänster till privatkunder, industrikunder och energiproducenter. Fortums huvudmarknad är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2014 omsatte Fortum (exklusive den sålda nätverksamheten) 4,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,1 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 400 personer. Fortums aktie handlas på Nasdaq Helsingfors. www.fortum.se