Fortum Sverige AB

Fortum förvärvar två polska kraftvärmeföretag

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2010 14:30 CET

Fortum och det polska finansministeriet har idag tecknat avtal där Fortum kommer att förvärva 85% av aktierna i  de polska kraft- och värmeproduktionsbolagen Elektrociepłownia Zabrze SA och Zespol Elektrocieplowni Bytom SA, för cirka 20,6 miljoner euro. Bolagen säljs som en del i privatiseringen av kraft- och värmesektorn i Polen.

EG Zabrze och ZEC Bytom är bland de största producenterna av värme till närliggande kommuner i Schlesien i södra Polen. Den sammanslagna totala värmeförsäljning är  930 gigawattimmar per år (GWh per år) och elförsäljning 260 GWh per år. Produktionen är huvudsakligen baserad på kol.

Affären ger en markant ökning av Fortums kraftproduktionen i Polen. Dessutom kommer Fortum att få tillgång till den näst största värmemarknaden i Polen med 2,3 miljoner invånare som bor i 21 kommuner i området.  

- Vi är mycket nöjda med att slutföra denna affär. Nu kommer vi att fokusera på att öka effektiviteten i el och värme av de befintliga tillgångarna. Vi undersöker även möjligheten att bygga ny, effektiv kapacitet som kommer att minska CO2- utsläpp och annan miljöpåverkan från produktionen och trygga energiförsörjningen ytterligare, i regionen, säger Per Langer, Vd, Fortum Sverige och ansvarig för Heat Division.

Fortum expanderade sin värmeverksamhet till Polen 2003 och har sedan dess förvärvat flera fjärrvärmebolag. Fortum har idag fjärrvärmeverksamhet i över 40 kommuner i Polen. Den största produktionen finns i städerna Wroclaw, Częstochowa och Plock. Under 2009 var Fortums försäljning av värme i Polen 3,7 terawattimmar.  

Fortum Corporation
Corporate Communications  

Further information:
Mikael Lemström, Vice President, Fortum Heat Division, Poland, Tel. +48 60 490 0499 Izabela Van den Bossche, Head of Communications, Fortum Heat Division, Poland,
Tel. +48692209428      
-----------------------------------------------
Agneta Molinder
Presschef, Fortum Sverige
tel; + 46 8 671 71 34 mobil; +46 703 445 332
agneta.molinder@fortum.com
www.fortum.se

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare.
Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme samt drift och underhåll av kraftverk.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland och Östersjöområdet.
I framtiden ser vi även att de snabbt växande energimarknaderna i Europa och Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2009 uppgick Fortums omsättning till 5,4 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,8 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 11.500 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors. Ytterligare information: www.fortum.com