Fortum Sverige AB

Fortum fullbordade fjärrvärmeaffär i Polen

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2003 00:00 CEST

Fortums köp av det polska fjärrvärmebolaget Dolnośląski Zakład Termoenergetyczny S.A:s (DZT) aktier har slutförts. Den polska konkurrensmyndigheten och inrikesministeriet har godkänt affären som ingicks i december, och därmed övergick 73 % av DZT:s aktier i Fortums ägo den 16.4.2003. Aktierna såldes av polska och holländska privatpersoner. De återstående aktionärerna utgörs huvudsakligen av bolagets personal.

DZT producerar och distribuerar fjärrvärme i 23 mindre och medelstora städer i de sydvästra och mellersta delarna av Polen. Bolagets omsättning är c 20 miljoner euro, värmeförsäljningen c 500 gigawattimmar (GWh) per år och elförsäljningen c 25 GWh per år.

Ytterligare information:
Risto Riekko, enhetsdirektör, Fortum Heat, tel. 050 45 34485
Jaakko Vähä-Piikkiö, direktör, Polen och Sverige, Fortum Heat, tel. 050 45 32009
Timo Jokinen, utvecklingschef, Fortum Heat, tel. 050 45 32737