Fortum Sverige AB

Fortum ger kunderna ytterligare valmöjlighet, erbjuder vindkraft

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2010 11:32 CEST

Från och med den 1 september har Fortum breddat sitt kunderbjudande ytterligare. Fortum ser ett ökat intresse för förnybar el och vill därför göra det möjligt för kunderna att också köpa el från enbart vindkraft.

- Vi vill att våra kunder ska kunna välja hur de vill ha sin el producerad. Idag har de flera valmöjligheter, vattenkraft, en mix av vatten- och vindkraft som även är märkt med Bra Miljöval, och kärnkraft. Nu utökar vi utbudet ytterligare och ger våra kunder möjligheten att välja ett elavtal som enbart baseras på vindkraft, säger Fredrik Landahl, Chef Privatmarknad på Fortum.

Vindkraften kommer från Norge och köps med ursprungsgarantier. Den kan väljas som ett tillval till alla typer av avtal, utom tillsvidareavtalet Fortum Enkel, mot ett tillägg på 2 öre extra per kWh (exkl moms). Erbjudandet började gälla den 1 september.

En nyligen genomförd undersökning av United Minds på uppdrag av Fortum visar att sol- och vindkraft har störst stöd bland svenskarna. Därefter är stödet i princip lika för våg-, vatten- och kärnkraft. På frågan om vilket energislag som svenskarna helst vill att deras el produceras så svarar flest vindkraft. Intresset bland kvinnor är stort för vindkraft.

- Undersökningen visar att det finns en bredd i vad konsumenterna föredrar när det gäller hur elen produceras, och det vill vi möta i våra kunderbjudanden. I praktiken innebär ett val av en specifik energikälla att vi köper in motsvarande mängd el som är producerad på just det sättet, med vind-, vatten-, eller kärnkraft. Förbrukar du exempelvis 20 000 kWh/år av ett visst energislag, garanterar vi att samma typ av el köps in och därmed produceras, säger Fredrik Landahl.

Oavsett om man som kund gör ett eget val eller inte så får man hos Fortum enbart el som producerats med energikällor som inte bidrar till växthuseffekten. Om kunderna vill göra ett eget miljöval erbjuds sedan länge dels vattenkraft och dels en mix av vind- och vattenkraft som även är märkt med Bra Miljöval, och nu även enbart vindkraft. Genom att göra aktiva val kan kunderna ge signaler till energibranschen åt vilket håll man vill att energiproduktionen ska gå. När kunden väljer en specifik energikälla garanterar vi att motsvarande mängd el av det valda energislaget köps in. Ju mer förnybar el som produceras desto mindre blir den totala negativa miljöeffekten.

Fortum investerar också direkt i vindkraft, som i Blaiken, en av Europas största vindkraftsparker.
Läs mer om Blaikenprojektet: http://media.fortum.se/2010/08/31/skelleftea-kraft-och-fortum-i-samarbete-om-en-av-
europas-storsta-vindkraftparker/

För mer information, kontakta:
Fredrik Landahl, Chef Privatmarknad, Fortum Markets, tel 076-855 91 47
Agneta Molinder, presschef Fortum Sverige, tel 070-344 53 32

Om Fortum: Fortum är ett ledande energibolag som fokuserar på Norden, Ryssland och området runt Östersjön. Vår affärsverksamhet omfattar produktion, försäljning och distribution av el och värme samt drift och underhåll av kraftverk. Vi erbjuder tjänster som leder till en hållbar utveckling - nu och i framtiden. Under 2009 uppgick Fortums nettoomsättning till 5,4 miljarder euro och rörelseresultatet uppgick till 1,8 miljarder euro. Koncernen har cirka 11 500 anställda. Fortum Abp:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsinki. Ytterligare information: www.fortum.se

Fortum är ett ledande energibolag som fokuserar på Norden, Ryssland och området runt Östersjön. Vår affärsverksamhet omfattar produktion, försäljning och distribution av el och värme samt drift och underhåll av kraftverk. Vi erbjuder tjänster som leder till en hållbar utveckling - nu och i framtiden.

Under 2009 uppgick Fortums nettoomsättning till 5,4 miljarder euro och rörelseresultatet uppgick till 1,8 miljarder euro. Koncernen har cirka 11 500 anställda. Fortum Abp:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsinki.