Fortum Sverige AB

Fortum investerar 164 miljoner till mer biobränsle vid Värtan

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2011 08:35 CET

Fortum fortsätter utfasningen av fossila bränslen i sin värmeverksamhet. Nu investeras 164 miljoner kronor i ny lossnings- och lagringsutrustning för fasta, förädlade biobränslen i Energihamnen invid Värtaverket. Utrustningen möjliggör en ytterligare ökad biobränsleinblandning i kraftvärmeverket.

Investeringen är en viktig del Fortums plan för att bli klimatneutralt. Planen sträcker sig fram till år 2020 och omfattar investeringar på totalt 15 miljarder kronor i Stockholmsregionen. Under 2011 har lyckade tester med ökad inblandning av framförallt olivkärnor genomförts. Nu säkerställs fortsatt högre inblandning genom att hanteringen av mer biobränslen säkras.

- Det kommer att hända mycket vid Värtaverket de närmaste åren. Vid sidan om detta projekt så pågår förprojekteringen av ett helt nytt bioeldat kraftvärmeverk som ska stå klart under 2015. Det här är investeringar som ska säkerställa att Stockholms fjärrvärme även i framtiden ska vara konkurrenskraftig jämfört med exempelvis bergvärme både när det gäller pris och miljö, säger Fortum Värmes VD Anders Egelrud.

Från och med hösten 2013 kommer den ökade inblandningen av olivkärnor att ge ytterligare 80 MW förnyelsebar kraftvärme som genererar drygt 200 GWh värme och drygt 100 GWh el per år. Det motsvarar värmebehovet hos en mindre stad av Enköpings storlek. Redan i dag sker produktionen till 80 procent med återvunna och förnybara bränslen.

För mer information, kontakta:

Jens Bjöörn, Kommunikationschef Fortum Värme, tfn 070-298 41 25
Carola Hjerthén, Kommunikatör Fortum Distribution, tfn 070-641 55 27

Om Fortum:  Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att den snabbt ökande avregleringen av energimarknaderna i Europa och Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2010 uppgick Fortums omsättning till 6,3 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,7 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 500 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors. Ytterligare information: www.fortum.com