Fortum Sverige AB

Fortum investerar 20 miljoner euro i världens första storskaliga integrerade biooljeanläggning baserad på pyrolys

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2012 13:09 CET

Energibolaget Fortum har beslutat att investera 20 miljoner euro i bygget av en biooljeanläggning kopplad till kraftverket i Linköpings vänstad Joensuu i Finland. Den integrerade biooljeanläggningen, baserad på den snabba pyrolystekniken, är världens första som kommersialiserar tekniken.

Joensuuanläggningen kommer när den är i full drift att leverera el, värme och 50 000 ton biooljor per år.

– Integrationen av olika produktionsprocesser i kraftverket är startpunkten för en ny era i energisektorn: Fortums kraftvärmeanläggning i Linköpings vänstad Joensuu kommer att få en helt ny plats i värdekedjan eftersom den både kommer att producera el, värme och en tredje produkt i form av biooljor, säger Per Langer, VD Fortum Sverige. Till en början kommer biooljorna att användas för att ersätta fossila oljor i kraftproduktionen, men på sikt kommer de att kunna ersätta andra biokemikalier eller användas som fordonsbränsle.

Biooljor kan användas som bränsle i såväl fjärrvärmeproduktion som processindustrier. Genom att ersätta fossila bränslen med bioolja kommer anläggningen i Joensuu att kunna minska koldioxidutsläppen med 59 000 ton och svaveldioxidutsläppen med 320 ton årligen.

– Övergången till bioolja har en tydlig positiv miljöpåverkan eftersom energi producerad med bioolja reducerar utsläppen av växthusgaser med mer än 70 procent jämfört med fossila bränslen. När anläggningen drivs med nordisk biomassa kan vi dessutom garantera att biooljan har producerats på ett hållbart sätt. Detta är centralt för Fortum eftersom hållbar utveckling är fundamentet i vår strategi, förklarar Jouni Haikarainen, direktör Fortum Heat i Finland.

Se film om integrerad pyrolysreaktor: http://youtu.be/fKwnQt2LsbY

Fakta:
Joensuu-projektet kommersialiserar en teknik där en pyrolysreaktor kopplas till kraftvärmeanläggningens ångpanna. Genom att pyrolysreaktionen (torrdestillation utan syre) kopplas till kraftvärmeproduktionen uppnås en extremt hög energieffektivitet då biooljeproduktionen sker med hjälp av värme som annars inte skulle kunna användas fullt ut.

Projektet har beviljats stöd på 8,1 miljoner euro från det finska arbets- och näringsministeriet. Tekniken har utvecklats i samarbete mellan Fortum, Metso, UPM och VTT som en del av forskningsprogrammet TEKES. Bygget av anläggningen kommer att påbörjas under 2012 och anläggningen kommer att tas i drift under 2013. Den kommande biooljeproduktionen innebär att konsumtionen av mängden biobränslen kommer att fördubblas från dagens 300 000 m3 per år.

För mer information, kontakta:
Fredrik Karlsson, kommunikationschef Fortum, tel 076-866 77 25

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland, Polen och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att integrationen i Europa och de snabbt växande marknaderna i Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2011 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,8 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 800 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.