Fortum Sverige AB

Fortum lanserar ny elportföljförvaltning

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 08:54 CEST

Fortums elportföljförvaltning har visat sig mycket framgångsrik. Nu erbjuds Fortums samtliga företagskunder denna tjänst som ett alternativ till ett fast eller rörligt elavtal.

Tjänsten bygger på samma principer som fondförvaltning på finansmarknaden. Under de senaste fyra åren har det genomsnittliga elpriset via Fortums portföljförvaltning varit 21 procent lägre jämfört med ett rörligt pris för samma period. All el som levereras är från koldioxidfri vattenkraftproduktion.

Tjänsten, Fortum Balance Plus, är speciellt framtagen för att balansera kort- och långsiktiga ekonomiska risker, med de möjligheter som är förenade med inköp av el. Kunden får även tillgång till Fortums webbaserade statistikverktyg samt fortlöpande information om portföljstatus, förbrukning och kostnader.

- Förvaltningen följer samma principer som handeln med finansiella instrument. Det innebär ett konkurrenskraftigt pris över tid som följer marknadens långsiktiga utveckling. Kortsiktiga svängningar slår inte igenom på priset. Något som exempelvis visade sig vara mycket positivt i december 2002, då det rörliga elpriset hastigt steg till 68 öre per kWh. För företag med ett energibehov på 0,3 GWh eller mer per år finns det ett stort utrymme för besparingar, säger Mats Persson, ansvarig för Fortums portföljförvaltning.

Tjänsten innebär att elprisutvecklingen följs av en portföljförvaltare. Varje kvartal låses, löpande, en femtedel av förbrukningen för fem kvartal framåt. På så sätt säkerställs ett kvartalsbundet genomsnittligt elpris som följer marknadens trender, men utan de stora prissvängningar som ett rörligt spotpris medför. Förutom en årsavgift på 240 kr betalar kunden därmed ett fast pris per kvartal.

Utfall, Fortums elportföljförvaltning januari 2002 – 1 januari 2006

Genomsnittligt rörligt elpris
296 SEK/MWh

Genomsnittligt pris via elportföljförvaltning
234 SEK/MWhFör ytterligare information kontakta;
Mats Persson, ansvarig för Fortums portföljförvaltning, mobil: 070-553 77 73
Agneta Molinder, presschef, Fortum, tel: 08-671 7134, mobil: 0703-445 332

Om Fortum
Fortum är ett ledande energibolag i Norden och i andra delar av Östersjöregionen. Fortum producerar, distribuerar och säljer el och värme, driver och underhåller kraftverk och andra industrianläggningar samt erbjuder energirelaterade tjänster. Fortum är noterat på Helsingforsbörsen.
Medelantalet anställda är cirka 9 000.