Fortum Sverige AB

Fortum lanserar Solcellspaket

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2012 12:01 CEST

Nu lanserar Fortum som ett av de första elbolagen i Sverige färdiga solcellspaket till sina kunder i Stockholm. Paketen kommer att inkludera solpaneler, nödvändig kringutrustning, leverans och installation till ett fast pris. Den el som blir över kan man dessutom enkelt sälja via tjänsten Fortum Egen El som lanserades häromveckan.

- Det känns fantastiskt roligt att vara en pionjär med att kunna erbjuda kompletta solcellspaket till våra kunder, säger Marie Fossum, chef för affärsutveckling på Fortum. Genom att vi säljer nyckelfärdiga lösningar så behöver kunderna bara ha en kontakt - sitt energibolag - för hela processen med alltifrån inköp av solpaneler till installation på tak och inkoppling till elcentralen. Och vi står också för alla garantier efter installation. Att vi dessutom har en färdig lösning för att köpa överskottsel från mikroproduktion gör det ännu enklare för kunden.

Fortum har intagit en offensiv roll i den pågående omställningen mot framtidens Solekonomi, en värld som inte längre är baserad på fossila, ändliga resurser utan där energin härstammar från solen - direkt eller indirekt. Det kan handla om solel och solvärme, men också indirekt solkraft från vatten-, våg- och vindkraft eller från biobränslen. Att lansera solcellspaket och uppmuntra mikroproduktion är viktiga beståndsdelar i detta arbete - tillsammans med insatser för att utveckla biobränslen, vattenkraft och framtida energiproduktion som vattenkraft.

- Att vi nu börjar sälja solcellspaket är en logisk fortsättning på en lång rad insatser för att medverka i omställningen mot Solekonomin, avslutar Marie Fossum. Vi är redan ledande på vattenkraft och biobränslen, vi bygger världens största vågkraftspark på västkusten, vi har öppnat fjärrvärmenäten och vi köper överskottsel från kunder som producerar egen el med små vind-, vatten- och solkraftverk.

Läs mer på fortum.se/sol

För mer information, kontakta gärna Sara Valentin, affärsutvecklare, tfn 070 -  344 31 82
Christina Almgren
, presschef Fortum Sverige, tfn 072-515 78 06

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland, Polen och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att integrationen i Europa och de snabbt växande marknaderna i Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2011 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,8 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 800 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Ytterligare information: www.fortum.com