Fortum Sverige AB

Fortum och Folkoperan i fortsatt samarbete

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2005 13:11 CEST

Fortum har i tio år varit en av Folkoperans huvudsponsorer. I dagarna undertecknas ett nytt sponsoravtal om fortsatt samarbete de närmaste tre åren.

Ett av energibolaget Fortums större sponsorsamarbeten i Sverige är huvudsponsorskapet av Folkoperan i Stockholm ett samarbete som i år har pågått i tio år. I dagarna har Fortum undertecknat avtal om ytterligare tre års sponsring.

- Det är riktigt roligt att kunna gå ut med nyheten att vi enats om ytterligare tre års samarbete med Folkoperan, säger Christian Lundberg, ansvarig för Fortums verksamhet i Sverige. Att sponsra högklassig kultur är glädjande i sig, men att vi som står för en så stor del av Stockholms energiförsörjning kan samarbeta med just Folkoperan i Stockholm gör oss särskilt stolta.

- Våra sponsorprogram byggs kring samarbeten som passar Fortums mål och ambitioner, förklarar Susanna Serlachius Pressler, ansvarig för Fortums sponsring. Vi sponsrar framför allt kultur, sport samt barn- och miljöverksamhet. Våra partners får gärna ha en nordisk profil precis som Fortum, men många av de enskilda samarbetena har en tydlig anknytning till de orter där vår verksamhet och våra kunder finns. Vårt sponsoravtal med Folkoperan passar utmärkt in i denna strategi.

- Vi är oerhört glada och tacksamma över ett fortsatt samarbete med Fortum. Vi kan se tillbaka på ett mångårigt samarbete, som både har gett oss en trygghet och inneburit en kontinuitet i verksamheten. Förlängningen av sponsoravtalet innebär ett fördjupat publikarbete och möjlighet att för oss som kulturinstitution nå nya publikgrupper. Avtalet bidrar också till att förverkliga vår konstnärliga vision och förstärka den konstnärliga profilen, säger Folkoperans VD Eric Sjöström
För ytterligare information kontakta:
Ann Lindell Saeby, kommunikationsdirektör, Fortum, Sverige, 08-671 74 22, 0768-999 848
Agneta Molinder, presschef, Fortum, Sverige 08-671 71 34, 0703-445 332
Eric Sjöström, Vd, Folkoperan, 08- 616 0703

Om Fortum
Fortum är ett ledande energibolag i Norden och i andra delar av Östersjöregionen. Fortum producerar, distribuerar och säljer el och värme, driver och underhåller kraftverk och andra industrianläggningar samt erbjuder energirelaterade tjänster. Fortum är noterat på Helsingforsbörsen. Medelantalet anställda är cirka 9 000.