Fortum Sverige AB

Fortum och polska PGE inleder samarbete inom utveckling av tillvaratagande och lagring av koldioxid Fortum

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 15:38 CEST

Fortum och polska PGE inleder samarbete inom utveckling av tillvaratagande och
lagring av koldioxid

Fortum och PGE Belchatow Power Plant S.A., dotterbolag till Polens största
energibolag PGE (Polska Grupa Energetyczna S.A.), har idag undertecknat ett
avtal, enligt vilket bolagen samarbetar inom forskning och utveckling av
tekniker för tillvaratagande och lagring av koldioxid. Avtalet undertecknades i
anslutning till det Europeiska ekonomiforumet i Katowice.

Bägge bolagen har egna utvecklingsprojekt som syftar till att få Europeiska
kommissionen att stödja ett demonstrationsprogram för tillvaratagande och
lagring av koldioxid. Europeiska kommissionens mål är att inleda 10-12
omfattande pilotprojekt för tillvaratagande och lagring av koldioxid i
medlemsländerna med början år 2015.

PGE:s kraftverk ligger i Belchatow i centrala Polen och är det största
kraftverket i Europa och det näst största i världen som använder fossila
bränslen. Kraftverket har en elproduktionskapacitet på 4 400 megawatt (MW).

Fortum planerar att genomföra pilotprojektet i samarbete med Teollisuuden Voima
(TVO) vid kraftverket i Meri-Pori, vilket på sin sida är ett av de renaste och
mest effektiva kolkraftverken i Europa. Kraftverket färdigställdes 1993 och har
en elproduktionskapacitet på 565 MW. Kraftverket samägs av Fortum och TVO.

Fortum har förbundit sig till att bromsa upp klimatförändringarna och strävar
efter att minimera miljöeffekterna av sin verksamhet. Fortum är redan idag ett
av de renaste energibolagen i Europa, och bolagets långsiktiga mål är att vara
ett koldioxidneutralt el- och värmebolag.

Fortum Abp
Koncernkommunikation

Ytterligare information:
Esa Suoninen, Head of CCS Business Development, Fortum Abp,
tel. +358 10 45 32070