Fortum Sverige AB

Fortum och RAO UES of Russia i samarbete om tillämpande av Kyoto-mekanismer i Ryssland

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 11:36 CET

Torsdagen den 23 november, inom ramen för rundabordssamtalen mellan industriledare från EU och Ryssland, skrev cheferna för Fortum Abp och det största ryska kraft- och värmebolaget RAO UESR, Mikael Lilius och Anatoly Chubais, under ett samförståndsavtal om att utnyttja Kyoto-mekanismer i Ryssland.

Företagen bekräftade sin avsikt att gemensamt söka möjligheter, utveckla och genomföra projekt som ska minska utsläppen av växthusgaser, inom ramen för Kyotoprotokollmekanismerna, inom RAO UESR i Ryssland. Genomförandet av dessa projekt kräver att nödvändiga regelverk antas i Ryssland.

Fortum har lång erfarenhet av hållbar utveckling och är, förutom en aktiv deltagare i det europeiska handelssystemet för utsläppsrätter, engagerad i internationella kolfonder. Genom samförståndsavtalet bekräftar Fortum sin vilja att samarbeta med RAO UESR med att identifiera och utveckla gemensamma implementeringsprojekt.

Förutom miljövinsterna kommer det genom samarbetet att bli lättare att dra till sig ytterligare finansiering av RAO UESR:s omfattande investeringsprogram för modernisering av Rysslands kraft- och värmesektor.

- Vårt företag är den första utländska strategiska investeraren i den ryska kraftsektorn, och vi tar gärna även på oss en omfattande roll runt tillämpningen av Kyoto-mekanismerna i Ryssland, säger Mikael Lilius, VD och koncernchef för Fortum.


Fortum Abp
Koncernkommunikation


Ytteligare information:
Tapio Kuula, direktör, Fortum Abp, tfn +358 10 45 24112
Pirja Heiskanen, chef för Fortums Ryska Kraftproduktion, tfn +358 50 45 36314