Fortum Sverige AB

Fortum och Seabased Industry får positivt besked från Energimyndigheten om investeringsstöd för vågkraftprojekt.

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2010 16:04 CET

Energimyndigheten har idag beviljat investeringsstöd till den planerade fullskaliga vågkraftparken utanför Smögen i Sotenäs kommun. Beskedet betyder att Energimyndigheten bidrar med 139 miljoner kronor av den totala investeringen på ca en kvarts miljard kronor. Det statliga stödet är välkommet för att utveckla tekniken mot kommersialisering. Med hjälp av demonstrationsprojektet kan Fortum utveckla vågkraften till ett betydande energislag inom Europa.

I maj 2009 lämnade Seabased Industry i samarbete med Fortum, in en ansökan till Energimyndigheten om investeringsstöd för att få ta del av programmet för förnybar energi.

-Vi är glada över Energimyndighetens positiva besked idag. Framtiden ser lovande ut om tekniken kan utvecklas till att bli pålitlig och konkurrenskraftig. Vi fortsätter planeringen och väntar nu på tillstånd från miljödomstolen och EU. Vi påbörjar nu planeringen för elnätskopplingar och koncessionsansökningar och hoppas på en snabb tillståndsprocess, säger Göran Hult, Senior Advisor Fortum Power.

 

Om projektet

Med tekniken, som inte är kommersiellt utvecklad ännu, byggs den planerade vågkraftparken upp till att bli världens största fullskaliga anläggning i sitt slag när 420 aggregat kopplas samman. Effekten blir ca 10 MW.

Miljökonsekvensbeskrivningen är inlämnad tillsammans med tillståndsansökan. En granskning från EU avgör om Fortum får ta del av det beviljade investeringsstödet. Den planerade investeringen kräver ett investeringsbeslut i Fortum.

Bakgrund
Energimyndigheten har fått i uppdrag att stötta och stimulera utvecklingen av kommersiellt gångbar förnyelsebar energiproduktion genom investeringsstöd. Myndigheten har tidigare beslutat om fyra projekt, Fortums och Seabased Industrys projekt är det femte och sista inom detta program.

Seabased Industry AB är ett Uppsalabaserat företag som utvecklar en ny teknik för att utvinna energi ur havsvågor. Företaget är nära kopplat till den forskning om vågkraft som sker vid Uppsala universitet.


Bildmaterial http://www.flickr.com/search/?q=vågkraft+fortum

För ytterligare information kontakta:

Göran Hult, Senior Advisor, Power Division, 070-344 54 98

Annika Bremer, Communications Manager, Power Division 0768-144 082

Fortum är ett ledande energibolag som fokuserar på Norden, Ryssland och området runt Östersjön. Vår affärsverksamhet omfattar produktion, försäljning och distribution av el och värme samt drift och underhåll av kraftverk. Vi erbjuder tjänster som leder till en hållbar utveckling - nu och i framtiden.

Under 2009 uppgick Fortums nettoomsättning till 5,4 miljarder euro och rörelseresultatet uppgick till 1,8 miljarder euro. Koncernen har cirka 11 500 anställda. Fortum Abp:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsinki.