Fortum Sverige AB

Fortum och Skansen lär mellanstadieelever om energi

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2011 17:22 CET

Skansen och dess huvudsponsor sedan tre år, energibolaget Fortum, lanserar tillsammans ett utbildningskoncept för mellanstadieelever. Satsningen är tänkt att öka kunskapen om och förståelsen för energi idag och genom historien. Vandringen kallad "Från Späck till Fjärrvärme" har premiär i november och förhoppningen är den ska bli ett stående inslag som under många år kommer att bidra till att öka barns kunskaper om energi och miljöfrågor.

Fortum och Skansen har tillsammans utvecklat "Från späck till fjärrvärme" som ett naturligt resultat av de två partnernas samarbete.

- Fortum har under flera års tid arbetat med att öka kunskapen om energi bland ungdomar genom konceptet EnergiSnackis. EnergiSpelet har skickats ut i över 140 000 exemplar bara i Sverige, vilket tydligt visar hur viktigt och välkommet det är att satsa på ungdomars lärande,
säger Johan Englund projektledare på Fortum. Hittills har vi främst riktat in oss på gymnasielever så det känns jätteroligt att vi tillsammans med Skansen nu kan öka intresset och sprida kunskaper också till yngre barn.

De besökande mellanstadieklasserna får gå en vandring på Skansen under ledning av Skansens pedagoger. Under vandringen besöker man olika historiska miljöer och eleverna får lära sig om hur energi användes förr och hur den används idag. Vilka skillnader och vilka likheter finns det mellan dagens samhälle och livet förr i tiden?

- Behovet av värme och energi har alltid varit avgörande för människor i Sverige, något som blir väldigt tydligt när man kommer in i våra miljöer,
säger Anna-Vera Nylund museipedagog på kulturhistoriska avdelningen på Skansen. Med vårt unika läge mitt i Stockholm blir det dessutom naturligt att dra paralleller till det moderna samhället och vår samarbetspartner Fortums verksamhet.

Vandringen är tvärvetenskaplig med den röda tråden att den utgår från energins centrala roll. Självklart ingår besök hos djuren för att lära ungdomarna om hur djur anpassat sig till ett kallt klimat och hur de gör för att spara energi.

- Vi människor har alltid lärt av djurens beteende, och även använt oss av allt det som djuren ger, inte minst när det gäller energi. Därför har våra djur en naturlig plats i den här vandringen,
säger Lars Erik Larson, zoolog på Skansen. Barn har dessutom lätt att relatera till djuren vilket gör det lätt att dra paralleller och använda dem när vi pratar om andra företeelser.

Skolprogrammet kommer att ha premiär i november och erbjudas under årets mörka månader. Den gemensamma förhoppningen är att detta skall bli en långvarig satsning som kommer att bidra till att öka förståelsen och kunskapen om energin idag och genom historien.


För mer information:
Johan Englund, projektledare Fortum, Johan.englund@fortum.com
tfn 076-828 84 40 
Anna Vera Nylund, pedagog Skansen, anna-vera.nylund@skansen.se,
tfn 0
733-80 81 84

Om Fortum:
 
Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att den snabbt ökande avregleringen av energimarknaderna i Europa och Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2010 uppgick Fortums omsättning till 6,3 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,7 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 500 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors. Ytterligare information:
www.fortum.com