Fortum Sverige AB

Fortum och Stockholm Vatten ingår avtal om leverans av el

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2006 09:08 CET

Stockholm Vatten AB (SVAB) väljer Fortum som elleverantör. Samarbetet innebär att Fortum kommer att leverera el till samtliga SVAB:s vatten- och avloppsreningsanläggningar i Stockholmsområdet. Avtalet bedöms vara värt cirka 90 miljoner SEK och löper fram till och med 2008, med option på ett års förlängning.

SVAB förser drygt en miljon invånare i Stockholm och kranskommunerna med vattenförsörjning och avloppsrening. Avtalet innebär att Fortum, med start 2007, kommer att leverera el till SVAB:s vatten- och avloppsreningsanläggningar samt pumpstationer och kontorslokaler. Sammanlagt omfattas 340 anläggningar. Östen Malmberg, som ansvarat för SVAB:s upphandling, berättar att Fortum uppfyllde samtliga uppställda kriterier i den genomförda LOU-upphandlingen med stor marginal.

- Fortum hade utan tvekan det bästa erbjudandet. Framför allt värdesätter vi deras starka miljöprofil, de är bland annat den största leverantören av miljömärkt el enligt Svenska Naturskyddsföreningens kriterier, på den Nordiska marknaden. Vi renar dricksvatten och verkar generellt för en bättre vattenmiljö. Därför är det angeläget för oss att samarbeta med en energiaktör som är drivande inom miljöområdet, säger Östen Malmberg.

Hans Lindahl, Försäljningschef på Fortum Markets, tycker att det är glädjande att SVAB valt Fortum som samarbetspartner.

- SVAB och Fortum samarbetar sedan länge inom en rad områden. Med vårt nya samarbete blir vi också SVAB:s leverantör av el till vatten- och avloppsreningsanläggningarna. Det är en viktig order och vår ambition är att leverera den mest optimala och kostnadseffektiva lösningen för SVAB:s elbehov, säger Hans Lindahl.

Samarbetet kommer att pågå under 2007 och 2008. Därutöver kan samarbetet förlängas ytterligare ett år om båda parter är överens. Fortum och SVAB samarbetar sedan tidigare bland annat inom värmeproduktion genom att SVAB levererar energiinehållet i det renade avloppsvattnet till Fortum Värme, och i projektet Hammarby Sjöstad där mycket nära samarbete har drivits under många år. Utställningshuset ”GlashusEtt” på Lugnets Allé 39 är öppet för allmänheten, där kan man se båda bolagens miljösatsningar.

För ytterligare information kontakta;
Hans Lindahl, försäljningschef Fortum Markets, tel: 08-671 82 50, mobil: 0733-894 344
Agneta Molinder, presschef Fortum, tel: 08-671 7134, mobil: 0703 445 332

Om Fortum
Fortum är ett ledande energibolag i Norden och i andra delar av Östersjöregionen. Fortum producerar, distribuerar och säljer el och värme, driver och underhåller kraftverk och andra industrianläggningar samt erbjuder energirelaterade tjänster. Fortum är noterat på Helsingforsbörsen. Medelantalet anställda är cirka 9 000.