Fortum Sverige AB

Fortum och ungdomar från Värmland städar för djur och natur

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2012 15:46 CEST

Idrottsföreningar och ungdomar i Värmland städar vid Klarälven genom Fortum och idrottsrörelsens miljöorganisation Städa Sverige. En miljöinsats som bidrar både till att bredda ungdomarnas kunskap om energi och vattenkraften samtidigt som de får en möjlighet att tjäna en extra slant till föreningen.

Från Höljes rinner Klarälven ned till Karlstad och mynnar ut i Vänern. Längs med sträckan passerar Klarälven samhällen och kraftstationer, vilket är en total sträcka på 22 mil. Nedskräpning vid Klarälven skadar djur och natur. Fortum och Städa Sverige gör nu en gemensam insats att rekrytera föreningar som vill främja miljön för både natur och de små okända djur som lever i och omkring Klarälven. Utvalda delsträckor på cirka 2-3 kilometer är anvisade av respektive kommun som också har tät kontakt med Städa Sverige som organiserar aktiviteten. 

- Ungdomar från idrottsrörelsen vill ta ansvar för den lokala miljön, som exempelvis kring Sveriges älvar. Varje år plockar de hundratals ton skräp som hamnat fel. Ett samarbete med en organisation som Fortum innebär att det kan bli ännu mer lokal nytta i hela landet, säger Mats Wesslén, VD Städa Sverige.

Projektet inleddes förra helgen då ungdomar från föreningen Karlstad Capoeira (utövar afrobrasilansk kampsport eller kampdans) plockade ihop sju säckar skräp utmed Klarälven i Karlstad. Under hösten kommer ytterligare ett 10-tal föreningar städa på platser i kommunerna: Karlstad, Forshaga, Munkfors, Hagfors och Torsby.

I anslutning till aktiviteten får föreningarna bland annat information om vattenkraften och dess inverkan i närmiljön. Fortum har en miljöfond vars medel bekostar projekt som främjar livsmiljön för flera olika typer av växt- och djurarter. Framgångsrika exempel är arbetet med att bevara den unika Gullspångslaxen, restaureringen av Ista Naturreservat, forskning kring den hotade flodpärlsmusslan samt anläggningen av en fiskväg vid Lundströmmens vattenkraftverk.

- Det här är en bra möjlighet för hur vi på Fortum kan bidra till att våra ungdomar får kunskap om energiförsörjning, som är en del av samhället, och våra naturområden med sjöar och vattendrag. Samtidigt får de en summa pengar till sin verksamhet, säger Peter Blomberg, regionchef på Fortum för drift och underhåll i Västra Sverige. 

På lördag, den 1 september, är det öppet hus i Fortums kraftstation i Höljes, norra Värmland. Representanter från Fortums verksamhet och ungdomar från en lokal förening i Värmland är på plats och besökarna kan både gå guidade turer på kraftstationen, få energirådgivning och mer information om Fortums Miljöfond och små okända djur.

För mer information, kontakta gärna Christina Almgren, presschef, Fortum, 072 - 515 78 06, christina.almgren@fortum.com
Mats Wesslén, VD, Städa Sverige, 08 - 683 30 02, mats.wesslen@stadasverige.se

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland, Polen och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att integrationen i Europa och de snabbt växande marknaderna i Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2011 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,8 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 800 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Ytterligare information: www.fortum.com