Fortum Sverige AB

Fortum planerar vindkraftverk på Bergön i Malax kommun i Finland

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2009 09:50 CEST

Fortum utreder möjligheterna att bygga 5 vindkraftverk på Bergön i Malax kommun i Finland. I förhandlingarna med de enskilda markägarna, bland dem också Malax kommun, har ett positivt beslut nåtts. Diskussioner om miljökonsekvensbedömning av vindkraftverken har påbörjats med Västra Finlands miljöcentral.

Den planerade sammanlagda effekten i de fem vindkraftverken uppgår till 15-20 megawatt. Det motsvarar årsförbrukningen för cirka 2000-2700 eluppvärmda villor.

Fortum har tecknat föravtal med markägarna om att arrendera mark på den skogsklädda sydvästra delen av Bergö. Lokaliseringen lämpar sig för vindkraftsproduktion enligt Österbottens landskapsplan.

- Föravtalen vi tecknat med markägarna omfattar ett område på drygt 30 hektar. Inom detta område kommer fundamenten, lyftområden och vägar att byggas. Användningen av det övriga landområdet kan fortsätta som förut. Vindkraftverken placeras så långt som möjligt, minst en halv kilometer, från närmaste bebyggelse så att omgivningen påverkas så lite som möjligt, säger Sebastian Johansen, chef vid Fortums vindkraftsenhet.

Om Malax kommun och andra myndigheter ger nödvändiga tillstånd, kan vindkraftverken börja byggas 2012-2013 och de kan börja producera el cirka två år senare.

Fortum stöder koldioxidfri energiproduktion och ökad användning av förnybara energikällor och vill dra sitt strå i stacken för att svara upp mot de ambitiösa energimål som EU ställt på Finland. Fortum strävar efter att öka vindkraftsproduktionen avsevärt fram till 2025.

Fortum Abp

KoncernkommunikationFör ytterligare information kontakta Sebastian Johansen, chef, Fortums vindkraftsenhet, tfn +358 40 354 36 83 Agneta Molinder, presschef, Fortum Sverige,tfn 08 671 7134

Fortum

Fortum är ett ledande energibolag som fokuserar på Norden, Ryssland och området runt Östersjön. Vår affärsverksamhet omfattar produktion, försäljning och distribution av el och värme samt drift och underhåll av kraftverk. Vi erbjuder tjänster som leder till en hållbar utveckling - nu och i framtiden.
Under 2008 uppgick Fortums nettoomsättning till 5,6 miljarder euro och rörelseresultatet uppgick till 2,0 miljarder euro. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Fortum Abp:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsinki. Ytterligare information: www.fortum.se