Fortum Sverige AB

Fortum prisas för lysande idé

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2010 09:55 CET

Tors Fiske - Mariatorget, Stockholm - en av många platser i Stockholm som har fått ny förbättrad belysning tack vare Fortums belysningsprojekt

Fortum får Ickevåldsfondens företagspris för sina insatser med projektet ’Lys upp’. Projektet som genomförts i samarbete med Stockholm stad syftade till att ljussätta dåligt belysta platser runt om i staden för att öka trevnaden, tryggheten och i förlängningen motverka våld.

På Ickevåldsdagen den 30 november delar Ickevåldsfonden för nionde och sista gången ut Ickevåldspriset till personer, organisationer och företag som arbetar för att minska våld mot främst barn och unga. Fortum mottar fondens företagspris för projektet Lys Upp.

- Det här är en mycket hedervärd utmärkelse som vi stolt kommer att ta emot. Vårt belysningsprojekt har pågått sedan 2006 och i år har vi låtit Stockholmarna själva föreslå vilka platser som ska få ny förbättrad belysning och vi är just ni i full gång med att färdigställa de sex platser som blev utvalda. Vi vill bidra till en ökad trevnad i staden och kan projektet dessutom bidra med att öka trygghet och motverka våld så har vi verkligen lyckats, säger Ann Lindell Saeby, kommunikationsdirektör Fortum

Prisutdelningen kommer att hållas i Storkyrkan i Gamla Stan i Stockholm. Alice Bah Kuhnke huvudtalar kring sitt engagemang mot våld och för ickevåld. Mikael Wiehe medverkar och uttrycker vikten av ickevåld genom sin musik. Prisutdelningsceremonin är öppen för allmänheten

Det finns många bra initiativ mot våld och en rad engagerade personer runt om i Sverige. Syftet med Ickevåldsfonden har varit att uppmuntra och stödja dem i deras arbete. Vi är glada att under det senaste decenniet kunnat vara med och bidra till att verka för en mindre våldsamt samhälle, säger Jonas Jonson, ordförande i Ickevåldsfondens styrelse.

Om belysningsprojektet - Stockholms stad och Fortum inledde december 2006, ett långsiktigt samarbete för att göra Stockholm ljusare och tryggare. Samarbetet, som löper på sju år, gör det möjligt att ge fler platser förbättrad eller ny belysning. Förutom att satsningen ger en ljusare stad blir också den nya belysningen mer miljövänlig. Fortum har sedan 2009 även ett belysningsprojekt i Finland.

Om Ickevåldsfonden - Ickevåldsfonden är kyrkornas fond för att stödja arbete som bedrivs i samhället för att minska våldet. Många kyrkor, stift och kristna organisationer samt LO och näringslivet har gett bidrag till Ickevåldsfonden. Ickevåldsfonden startades på initiativ av Sveriges kristna råd (SKR) och SKR är huvudman för fonden. Inga medel fonderas och alla bidrag som kommer in går också ut.

Mer information finns på http://www.ickevaldsfonden.org/

För ytterligare information kontakta; Agneta Molinder, presschef, Fortum Sverige tfn: 08 67 17134

Om Fortum - Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare.
Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme samt drift och underhåll av kraftverk.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland och Östersjöområdet.
I framtiden ser vi även att de snabbt växande energimarknaderna i Europa och Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2009 uppgick Fortums omsättning till 5,4 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,8 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 11.500 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors. Ytterligare information: www.fortum.com