Fortum Sverige AB

Fortum säljer land- och vattenområden för naturskyddsändamål

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2003 15:32 CEST

Fortum har sålt sina land- och vattenområden i Tvärminne i Hangö för naturskyddsändamål. Landarealen är cirka 20 hektar och vattenarealen cirka 200 hektar. Dessutom har man sålt rättigheter till betydande allmänna vattenområden. Områdena hör till det riksomfattande skyddsprogrammet för fågelvatten och till nätverksförslaget Natura 2000 i Finland. Båda köparna, Nylands miljöcentral som representant för finska staten och ett privat aktiebolag, har förbundit sig att skapa ett naturskyddsområde av de uppköpta områdena. Samtidigt såldes även några mindre landområden som inte lämpar sig för skyddsändamål.

Affärerna är en del av Fortums avyttringsprogram för icke-produktiva egendomar.

På det blivande naturskyddsområdet förekommer många olika typer av havs- och strandnatur, som till exempel sandstränder, sanddyner, sandbankar under vattnet samt skär och öar i den yttre skärgården. Huvuddelen av området bildar ett vattenområde som sträcker sig från stranden på fastlandet ända ut till det öppna havet. Skären ute i havsbandet, Pappasharun, Lägganharun och Storharun inklusive bankarna runt dem, är viktiga häcknings- och matplatser för sjöfåglar som ejdrar samt fisk- och silvertärnor.

– Eftersom området är så unikt ansåg vi det viktigt att de nya ägarna förbinder sig att skydda området. Därför är vi mycket nöjda med lösningen, säger Mikko Tavastila som är ansvarig chef för egendomsärenden på Fortum.

Fortum Abp
Koncernkommunikation

Ytterligare information:
Fortum Abp, chef Mikko Tavastila, tfn +358 10 452 57 96