Fortum Sverige AB

Fortum säljer småskalig vattenkraft

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2012 16:54 CET

Fortum säljer småskalig vattenkraft i Småland och i Dalälven. Försäljningen omfattar totalt 15 anläggningar med en sammanlagd effekt på 13 MW, nio anläggningar i Småland säljs till Skånska Energi AB och sex anläggningar i Dalälven säljs till Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar. Försäljningspriset i de  aktuella affärerna kommer inte att anges men avyttringarna kommer inte att påverka Fortums resultat.

Detta är en fortsättning av Fortums försäljning av småskalig vattenkraft i Finland. Tidigare under året i februari sålde Fortum sin 60-procentiga andel i Killin Voima Oy till Koillis-Satakunnan Sähkö Oy och i mars sålde Fortum 14 små vattenkraftverk i Finland till Koskienergia Oy.

För ytterligare information, kontakta:Christina Almgren, presschef, Fortum Sverige, 072-515 78 06.
Risto Andsten, Vice President, Renewable Energy, Fortum, tel.+358 10 453 3988.

Om Fortum:Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland, Polen och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att integrationen i Europa och de snabbt växande marknaderna i Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2011 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,8 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 800 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors. 

Ytterligare information:www.fortum.com