Fortum Sverige AB

Fortum satsar på dammen i Stackmora

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2006 10:08 CET

Fortum har beslutat att dra tillbaka ansökan om att riva dammen i Stackmora för att istället satsa på verksamheten. Fortum har lyssnat till de boende kring dammen och gjort nya beräkningar av lönsamheten. Totalt innebär den planerade satsningen en investering på 25 miljoner kronor under 1 års tid. Planerad byggtid är 2009-2010.

- Vi har hittat ett sätt att utveckla, istället för att avveckla, verksamheten i Stackmora, kommenterar Peter Altzar, ansvarig för Fortums vattenkraft i Dalarna. Genom att återanvända både turbin och dammlucka från andra anläggningar kan vi på ett kostnadseffektivt sätt börja producera vattenkraft istället för att riva dammen

Går planerna igenom kommer det nya kraftverket i Stackmora att producera 8 GWh förnybar el varje år. Det motsvarar förbrukningen för 400 eluppvärmda villor.
Att återanvända utrustning som turbin och dammlucka från andra dammrenoveringar är unikt, kostnadseffektivt och miljövänligt.

- Det känns extra roligt att kunna lämna detta besked till de boende kring Stackmora. Byggs kraftverket kommer dammen att få behålla den vattenspegel som finns idag - och förhållandena kommer rent av att bli bättre, då de kringboende vid höga flöden kommer att påverkas mindre än idag, påpekar Peter Altzar.

Den enda oro som funnits inför planerna på ett kraftverk vid dammen i Stackmora rör harrfisket. Fortums fiskeexperter är inkopplade så att bottenförhållandena utformas så att fisket kan bibehållas. Fortum har stor erfarenhet av att återställa fiske- och naturförhållanden, bland annat i Klarälven.

För mer information kontakta:
Peter Altzar, ansvarig för Fortums vattenkraft i Dalarna
Agneta Molinder, presschef, Fortum


Om Fortum
Fortum är ett ledande energibolag i Norden och i andra delar av Östersjöregionen. Fortum producerar, distribuerar och säljer el och värme, driver och underhåller kraftverk och andra industrianläggningar samt erbjuder energirelaterade tjänster. Fortum är noterat på Helsingforsbörsen. Medelantalet anställda är
cirka 9 000.