Fortum Sverige AB

Fortum satsar på fjärrvärme till småhus i Stockholm

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2006 16:02 CEST

Fortum erbjuder fjärrvärme till villahushåll i Stockholmsområdet. Älvsjö blir först med att erbjudas anslutning till fjärrvärmenätet.

Under mars - augusti 2006 erbjuds 200 hushåll anslutning. Redan har ett trettiotal villaägare fått sina beställningar bekräftade och Fortum räknar med ytterligare cirka trettio beställningar i slutet av maj.

Användningen av fjärrvärme ökar stadigt. Fortums nyförsäljning av fjärrvärme år 2005 motsvarar fjärrvärmebehovet i en ort av Sollentunas storlek. En viktig anledning till ökningen, är de miljömässiga fördelarna. Utbyggd fjärrvärme och kraftvärme i Stockholm innebär att de globala utsläppen av koldioxid nu är cirka 2,5 miljoner ton lägre per år än år 1990. Det är nästan lika mycket som hela Sveriges klimatmål för minskning av koldioxidutsläppen mellan 1990 och 2010. Genom att utnyttja biobränslen, hushållsavfall och andra förnybara, lokala resurser tar fjärrvärmen tillvara energi som annars skulle ha gått förlorad. Uppemot 80 procent av de bränslen som används i Fortums värmeproduktion i Stockholm är förnybara.

- Vi är angelägna om att småhusägarna uppskattar vårt erbjudande, säger Jan Norberg, säljansvarig inom Fortum för småhussatsningen.
Anslutning och skötsel är mycket enkelt. Värme och varmvatten i småhus är upp till 30 procent billigare med fjärrvärme som uppvärmning än exempelvis el- eller oljepanna. Investeringen för att få fjärrvärme är mindre än hälften så stor jämfört med exempelvis bergvärmepump - och fjärrvärmens livslängd är helt överlägsen, påpekar Jan Norberg. (Se bifogade graf, som avser årliga medelpriser utom år 2006, som är senast kända priser för jan -feb.)

På ett enkelt sätt kommer fjärrvärmen till husen
Fjärrvärmen kommer till fastigheten i form av vatten som värms upp i ett centralt värmeverk och pumpas runt i ett slutet rörsystem. Genom en värmeväxlare i kundens hus värms vattnet för elementen och varmvatten till önskad temperatur för kundens eget varmvattensystem.

Besparingar
I ett typhus som använder 25 000 kWh per år för värme och varmvatten blir årskostnaden 6 250 kronor lägre med fjärrvärme än med direktverkande el. Jämfört med olja är fjärrvärmen 12 500 kronor billigare. Beräkningen är gjord på priser i mars 2006 och oljepanna med årsmedelverkningsgrad på cirka 75 procent.


För ytterligare information eller visning på plats i Älvsjö kontakta
Jan Norberg, marknads- och säljansvarig för satsningen på småhus inom Fortum Värme, tel. 08-671 84 86, mobil 070-344 53 79.
Agneta Molinder, presschef Fortum, tel. 08-671 71 34, mobil 070-344 53 32

AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad
Med ledorden enklare, säkrare och renare levererar Fortum Värme miljöanpassad fjärrvärme, fjärrkyla, el och gas till företag och privatpersoner i Sverige. Verksamheten bedrivs i 16 kommuner, däribland Stockholm som är en av världens renaste huvudstäder. Bolaget omsätter 6,2 miljarder kronor och har 510 anställda.