Fortum Sverige AB

Fortum satsar på Glava Energy Center

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 12:55 CET

Vid Glava Energy Center i Värmland byggs en testmiljö med småskalig förnybar produktion där Fortum även kommer att prova så kallade smarta nätlösningar. Med mer väderberoende förnybar produktion, som sol- och vindkraft, höjs kraven på distributionsnätens förmåga att ta emot och leverera el med jämn spänning. Detta kommer Fortum bland annat att testa i Glava. Föreningen Glava Energy Center består av sex företag, varav Fortum är ett.
- Samarbetet kring Glava Energy Center är spännande då det är en testmiljö med möjlighet till tekniklärande runt förnyelsebara energisystemlösningar och hur de påverkar elnäten. Fortum är redan idag delaktigt i flera projekt som innefattar närproducerad el och smarta nät, exempelvis Norra Djurgårdsstaden och Lindhagensterassen i Stockholm, säger Marie Fossum, affärsutvecklingschef på Fortum.


I framtiden måste elnäten både kunna ta emot och leverera energi med jämn spänning även med en hög andel väderberoende produktion som sol- och vindkraft. Om skillnaden mellan dalar och toppar i efterfrågan minskas uppnås stora samhällsvinster då produktionskapacitet och nät kan dimensioneras efter en jämnare och lägre nivå. Det i sin tur påverkar varje enskild komponent i hela kedjan från produktion till konsumtion.

- Sverige har goda förutsättningar att nå målet om 20 procent förnybar energi till 2020, men det finns en hel del utmaningar på vägen dit. I Glava kan vi testa olika lösningar för att säkerställa bra elkvalitet samt utveckling av kundlösningar, säger Marie Fossum.


Fakta:

Glava Energy Center är beläget 3,3 mil sydost om Arvika i Värmland och dess främsta uppgift är att utgöra arena där olika aktörer samverkar för att skapa nya förutsättningar för innovation, lärande, utveckling och tester inom området förnybar energi och hållbart energisystem. Här arbetar aktörerna genom visualisering, piloter och samverkan. De sex bolagen som ingår i Glava Energy Center Ekonomisk förening är Fortum, Scatec, Innotec Solar, Arvika kommun (Arvika Elnät), Stål & Verkstad, samt en reserverad plats för REC ScanModule.
För mer information kontakta:
Marie Fossum, affärsutvecklingschef, Electricity Solutions & Distribution, 08-671 86 51
Angeta Molinder, presschef Fortum Sverige, 08-671 71 34
Fortum

Fortum är ett ledande energibolag som fokuserar på Norden, Ryssland och området runt Östersjön. Vår affärsverksamhet omfattar produktion, försäljning och distribution av el och värme samt drift och underhåll av kraftverk. Vi erbjuder tjänster som leder till en hållbar utveckling - nu och i framtiden.
Under 2008 uppgick Fortums nettoomsättning till 5,6 miljarder euro och rörelseresultatet uppgick till 2,0 miljarder euro. Koncernen har cirka 13 500 anställda. Fortum Abp:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsinki. Ytterligare information: www.fortum.se

Fortum är ett ledande energibolag som fokuserar på Norden, Ryssland och området runt Östersjön. Vår affärsverksamhet omfattar produktion, försäljning och distribution av el och värme samt drift och underhåll av kraftverk. Vi erbjuder tjänster som leder till en hållbar utveckling - nu och i framtiden.

Under 2008 uppgick Fortums nettoomsättning till 5,6 miljarder euro och rörelseresultatet uppgick till 2,0 miljarder euro. Koncernen har cirka 13 500 anställda. Fortum Abp:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsinki.