Huddinge kommun

Fortum satsar på Sågbäcksgymnasiet i Huddinge

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2009 15:54 CEST

Samarbetet mellan Fortum, Ung företagsamhet (UF) och Sågbäcksgymnasiet i Huddinge ska ge eleverna ett bra nätverk i näringslivet, mentorer en bra start i yrkes- och studielivet. Huddinge vill vara bäst i landet på att utveckla handlingskraft hos eleverna.

- Som en del i vårt samhällsengagemang är vi aktiva i UF och bidrar med rådgivare till eleverna på Entrekprogrammet. Vi upptäckte tidigt att det fanns möjligheter till ytterligare samverkan, såsom miljöprojekt och fallstudier. Vi vill vara en aktiv partner och inspirera och öka kunskapen om hur eleverna själva kan vara med och påverka sin framtid, avslutar Ann Lindell Saeby, kommunikationsdirektör, Fortum Sverige

Mentorer bidrar till personlig utveckling
En del av samarbetet är att Fortum bidrar med mentorer till eleverna. De får på så vis inblick i arbetslivet, kunskap om ledarskap och möjlighet att under tre år samtala och diskutera om framtidens kompetensbehov och förändring. Näringslivskontakten ger också Entrek-eleverna ett utvidgat nätverk som är ett viktigt avstamp i deras kommande studie- och yrkesliv.

- Sverige behöver konkurrenskraftiga företag och då behöver vi även en konkurrenskraftig skola. Ökad samverkan mellan skola och näringsliv är ett steg i rätt riktning. Skolan behöver bli mer flexibel och anpassningsbar i sitt arbete med näringslivet och organisationer utanför skolan. Genom att arbeta tillsammans kan vi stärka och utveckla ungdomars sociala färdigheter och personliga kompetenser, säger Michael Lindquist, utvecklingsledare på Sågbäcksgymnasiet.

Huddinges skolor arbetar med handlingskraft som ett ledord. Ambitionen är att Huddinge ska vara bäst i landet på att utveckla handlingskraft hos eleverna.
- Vi är väldigt glada för samarbetet med Fortum. Det ligger i linje med vår ambition att utveckla både elever och lärare till handlingskraftiga personer med förmåga att ta ansvar för sin egen utveckling, säger Maria Elv, biträdande rektor för Entrekprogrammet.

Agneta Molinder, presschef Fortum Sverige - 0703 445332
Maria Elv, bitr. rektor Sågbäcksgymnasiet 0709-750479
Michael Lindquist, utvecklingsledare Sågbäcksgymnasiet 0708-790211

CA Eriksson, Pressekreterare, Informationsavdelningen
08-535 301 78, ca.eriksson@huddinge.se