Fortum Sverige AB

Fortum Service och Borås Energi fortsätter samarbetet

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2004 10:01 CEST

Borås Energi och Fortum Service tecknade under 2001 ett funktionsavtal omfattande drift- och underhållsutförandet av Borås Energi's produktions- och distributionsanläggningar. Parterna har nu kommit överens om att förlänga detta avtal med ett år fram till augusti 2006.

Borås Energi och Fortum Service tecknade under 2001 ett funktionsavtal omfattande drift- och underhållsutförandet av Borås Energi's produktions- och distributionsanläggningar. Parterna har nu kommit överens om att förlänga detta avtal med ett år fram till augusti 2006.

Avtalsförlängningen kommer även att omfatta Borås Energis nya avfallsförbränningsanläggning. Den nya anläggningen omfattar två pannor om vardera 20 MW som tas i drift under hösten 2004.

"En mycket viktig roll i det fortsatta samarbetet har det utvecklingsprogram, kallad "LYFTET", som vi har startat ihop med Borås Energi," berättar Kent Eriksson från Fortum Service. "LYFTET syftar till att vi tillsammans skall utvecklas och lyfta upp samarbetet till en ny nivå för att skapa nya möjligheter och mervärde för båda parter i framtiden. Initialt har en 100-punktslista utarbetats av parterna som förhoppningsvis skall utveckla verksamheten i Borås."

Fortum Service erbjuder drift och underhåll service för industri och energibolag på den nordiska marknaden och på utvalda internationella marknader. Fortum Service är en del av Fortum-
koncernen.

För mer information:

Lloyd Lindgren, Fortum Service, mobil 070-693 48 97
Gunnar Peters, VD Borås Energi, mobil 070-852 70 04

Taina Erkkilä, General Manager, Kommunikation, mobil +358 50 453 4405

Fortum är ett ledande energibolag i Norden och i andra delar av Östersjöregionen. Fortum producerar, distribuerar och säljer elektricitet och värme, raffinerar olja och säljer oljeprodukter, driver och underhåller kraftverk och andra industrianläggningar samt erbjuder energirelaterade tjänster.

Fortum är noterat på Helsingfors fondbörs. 2003 uppgick företagets nettoomsättning till 11,4 miljarder euro och medelantalet anställda var 13 300.