Fortum Sverige AB

Fortum Service och Finnforest utökar sitt samarbete

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2003 10:11 CET

Fortum Service och Finnforest Oyj har tecknat avtal om drift och underhåll av de el- och värmeproducerande biokraftverken vid Vilppula och Renko sågverk. Vilppula sågverk hör till Europas största avseende storlek och dess kraftverk levererar även värme till Vilppula fjärrvärmenät.

Drift- och underhållsmodellen för kraftverken grundar sig på samverkan mellan Fortums regionala och kundens lokala resurser, där enheternas fjärrdrift och fjärrövervakning samt planerings- och expertstöd spelar en viktig roll. Kraftverken drivs på distans från Rauhalahti kraftverk i Jyväskylä och underhållet organiseras från Fortum Services kontor i Jyväskylä och Tavastehus, i samarbete med experter från Performance Service och Condition Management Centre.


Fortum Service är en del av Fortumkoncernen och erbjuder drift- och underhållslösningar för energibolag och industrin.

För ytterligare information kontakta:

Tuula Ruokonen, General Manager, Performance Services, Fortum Service,
tfn + 358 50 453 27 31

Taina Erkkilä, General Manager, Communications, Fortum Service, tfn +358 50 453 44 05