Fortum Sverige AB

Fortum Service stärker sin position i Tyskland

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2006 12:06 CEST

– tar hem ett stort drift- och underhållskontrakt

Fortum och Knapsack Power, som ägs av norska Statkraft, har träffat ett sexårigt avtal om drift och underhåll av ett nytt gaskraftverk i Tyskland. Platsen för anläggningen är Hürth i närheten av Köln. Det nya gaseldade kombikraftverket på 800 MW bygger på den senaste tekniken inom området och blir färdigt till sommaren 2007.

För Fortum Service är avtalet det andra i sitt slag inom ett år, och det stärker Fortums position som en betydande leverantör av drift- och underhållstjänster till tyska gaskraftverk. I augusti förra året tog Fortum hem ett 15-årigt drift- och underhållskontrakt för ett gaskraftverk i samma storleksklass.

"Vi är mycket nöjda. Fortums gedigna kompetens inom drift och underhåll samt omfattande internationella referenser bidrar till att vi kan säkerställa en optimal driftstart och hög tillgänglighet för vårt kraftverk i Hürth samt lära oss mer om drift- och underhållsbranschen för gasdriven produktion, vilket är mycket viktiga faktorer för oss", säger dr Jűrgen Tzschoppe, verkställande direktör för Knapsack Power.

"Detta stärker vår position som en oberoende leverantör av drift- och underhållstjänster till kraftverk på den kraftigt växande tyska marknaden", berättar Osmo Lähelmä från Fortum.

Fortum Abp
Koncernkommunikation


Ytterligare information:
Osmo Lähelmä, direktör, Fortum Service, tel. +358 10 45 32041

Om Statkraft:
Norska Statkraft-gruppen producerar totalt 41 TWh per år, vilket gör dem till Nordens tredje största kraftproducent och Europas näst största producent av förnybar energi. Kraftverken i Hürth (100 % Statkraft) och i Herdecke (50 % Statkraft) stärker gruppen på den internationella energihandelsmarknaden och etablerar Statkraft som en ledande energiproducent.

Om Fortum:
Fortum är ett ledande energibolag i Norden och andra delar av Östersjöområdet. Gruppens aktiviteter omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme samt andra energirelaterade tjänster. Under 2005 var Fortums totala kraftproduktion 52,3 TWh. Fortum Service levererar drift- och underhållstjänster till industri och energibolag i Nordeuropa samt på utvalda internationella marknader.