Fortum Sverige AB

Fortum slutför försäljningen av distributionsaffären genom att sälja den svenska elnätsverksamheten till ett konsortium av pensions- och infrastrukturbolag

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2015 09:35 CET

Fortum och ett konsortium bestående av de svenska pensionsförvaltarna Första AP-Fonden (12.5%), Tredje AP-Fonden (20.0%) och Folksam (17.5%) samt den internationella infrastrukturinvesteraren Borealis Infrastructure Management Inc. (50%) undertecknade på fredagen en överenskommelse om försäljning av Fortum Distribution AB, som är det bolag som utgör Fortums elnätsverksamhet i Sverige.

Den totala köpesumman uppgår till cirka 60,6 miljarder kronor på en skuld- och kassafri bas (motsvarande cirka 6,6 miljarder euro). Fortum förväntar att affären kommer att slutföras under andra kvartalet 2015, givet att nödvändiga myndighetstillstånd och avtalets sedvanliga villkor uppfyllts.Fortum räknar med att bokföra en engångsintäkt på cirka 4,4 miljarder euro, motsvarande cirka 5 euro per aktie, till resultatet för andra kvartalet 2015. Segmentet Distribution kommer att presenteras som avslutad verksamhet i rapporten för det första kvartalet 2015.

"En kompetent och erfaren köpare med en långsiktig syn på infrastruktur och kundservice är en mycket bra lösning för våra 906 000 elnätskunder i Sverige. Samtidigt är detta mycket bra för de cirka 390 medarbetarna i Fortum Distribution som övergår till den nya ägaren med existerande anställningsvillkor. Verksamheten är i finansiellt och verksamhetsmässigt väldigt bra form. Det kommer nu att ha en ny ägare som kommer att utveckla bolaget vidare som en kärnverksamhet", säger Timo Karttinen, Fortums tf VD och Koncernchef.

Fortum fokuserar på kraftproduktion och elhandel

Affären slutför försäljningen av Fortums elnätsverksamhet i Sverige, Finland och Norge. Det totala värdet på försäljningen av Fortums elnätsverksamheter uppgår till cirka 9,3 miljarder euro och en försäljningsvinst på cirka 6,3 miljarder euro bokförs under 2014 och 2015. Den strategiska utvärderingen av framtida alternativ av Fortums elnätsverksamhet genomfördes under 2013.

"Efter försäljningen av elnätsverksamheten kommer Fortum att koncentrerar på tillväxt och utveckling av vår kärnverksamhet, inom vår kärnkompetens: CO2-fri vattenkraft, kärnkraft och effektiv kraftvärmeproduktion. Vi kommer också att fortsätta att utveckla elhandel och relaterade tjänster till våra 1,3 miljoner elkunder", säger Timo Karttinen. "Vi fortsätter att ha en stark närvaro i Sverige och engagerade i att utveckla vår verksamhet i de nordiska länderna samtidigt som vi söker tillväxtmöjligheter i enlighet med vår strategi."

Fortums syfte är att skapa energi som förbättrar livet för dagens och framtida generationer. Företaget erbjuder hållvara lösningar för samhället och levererar utmärkt värde till ägarna. Företagets strategi bygger på en stark nordisk kärna, att skapa solid lönsamhetstillväxt i Ryssland och att bygga en plattform för framtida tillväxt. I kärnan av Fortums strategi finns företagets starka kompetenser inom CO2-fri vatten- och kärnkraft, effektiv kraftvärmeproduktion och att agera på energimarknaderna.

Elnätsverksamheten i Sverige


Fortums svenska elnätsbolag äger och driver cirka 71 000 kilometer elnät på lokal och regional nivå och distribuerar el till cirka 906 000 kunder. Försäljningen har i sig ingen effekt för kunderna. Den sammanlagda volymen distribuerad el uppgick till 13,7 TWh under 2014. Fortums marknadsandel av lokalnätsmarknaden i Sverige är ca 17%.

Några nyckeltal för Fortums elnätsverksamhet i Sverige (2014):
- Omsättning 634 miljoner euro (SEK 5,8 billion)
- Jämförbart rörelseresultat 235 miljoner euro (SEK 2,1 billion)
- Jämförbart EBITDA 365 miljoner euro (SEK 3,3 billion)
- Nettotillgångar 2 615 miljoner euro (SEK 24,6 billion)
- Investeringar 134 miljoner euro (SEK 1,2 billion)

Konsortiet: Över 20 års erfarenhet och en stark närvaro i Sverige

Konsortiets medlemmar har över 20 års samlad erfarenhet av köp och ägande av infrastrukturtillgångar. Konsortiet har en stark svensk närvaro genom AP1, AP3 och Folksams 50-procentiga ägande. Konsortiet har åtagit sig ett långsiktigt, stabilt och stödjande ägarskap av elnätsverksamheten.

Fortum Corporation
Helena Aatinen, Senior Vice President, Corporate Communications

För mer information:
Timo Karttinen, tf VD och Koncernchef, tel. +358 10 453 6555

Analytiker och investerare:
Sophie Jolly, Vice President, Investor Relations, tel. +358 10 45 32552

Kontakter koncernkommunikation:
Helena Aatinen, Senior Vice President, Corporate Communications,+358 10 45 20480
Fortum Media Desk +358 40 1982 843

Presskonferens lördag 14 mars 2015


En presskonferens kommer att hållas (på engelska) lördag den 14 mars 2015 klockan 12.00 på Nordic Light Hotel, Vasagatan 7, Stockholm. Presskonferensen kommer också att webbsändas på Fortums webbsida (www.fortum.com).

Medtag pressleg.


Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum