Fortum Sverige AB

Fortum slutför försäljningen av sin svenska elnätsverksamhet

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2015 13:09 CEST

Fortum har idag slutfört försäljningen av sin svenska elnätsverksamhet vilken offentliggjordes den 13 mars 2015. Transaktionen har fått alla nödvändiga myndighetstillstånd och avtalets sedvanliga villkor har uppfyllts.

Den totala köpesumman uppgår till cirka 60,6 miljarder kronor på en skuld- och kassafri bas (motsvarande cirka 6,5 miljarder euro). Fortum kommer att bokföra en engångsintäkt på cirka 4,3 miljarder euro, eller närmare 5 euro per aktie. Den slutliga försäljningsintäkten kommer att redovisas på andra kvartalet 2015 som en del av resultatet för den avslutade verksamheten. Segmentet Distribution har presenterats som avslutad verksamhet i rapporteringen sedan det första kvartalet 2015.

Den nya ägaren av den svenska elnätsverksamheten är ett konsortium bestående av de svenska pensionsförvaltarna Första AP-Fonden (AP 1) (12.5%), Tredje AP-Fonden (AP 3) (20.0%) och Folksam (17.5%) samt den internationella infrastrukturinvesteraren Borealis Infrastructure Management Inc. (50%). Totalt ca 400 anställda kommer att fortsätta arbeta i den nu sålda verksamheten. Elleveranserna till ca 908 000 elnätskunder kommer också att fortsätta som tidigare.

När transaktionen nu slutförs så har Fortum genomfört avyttrandet av sin elnätsverksamhet i Sverige, Norge och Finland. Processen påbörjades i december 2013 i och med den strategiska utvärderingen av framtida alternativ av Fortums elnätsverksamhet. Efter försäljningen av elnätsverksamheten kommer Fortum att i linje med sin strategi fokusera på CO2-fri vattenkraft, kärnkraft och effektiv kraftvärmeproduktion samt elhandel och utvecklingen av produkter och experttjänster till privatkunder, industrikunder och energiproducenter.

Fortum Corporation
Helena Aatinen
Senior Vice President, Corporate Communications

För mer information:
Helena Aatinen
Senior Vice President, Corporate Communications, tel. +358 10 45 20480

Kontakter koncernkommunikation:
Fortum Media Desk, tel. +358 40 198 2843

Analytiker och investerare:
Sophie Jolly, Vice President, Investor Relations, tel. +358 10 45 32552

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum