Fortum Sverige AB

Fortum startar utredning om att riva ut Stackmoradammen

Pressmeddelande   •   Dec 28, 2009 08:28 CET

Fortum har tidigare ansökt om att bygga ett kraftverk i Stackmora, men fått avslag i både Miljödomstolen som Miljööverdomstolen. Då  det för tillfället inte verkar vara möjligt att bygga ett kraftverk kommer Fortum, som ett av handlingsalternativen, att utreda möjligheterna att riva ut dammen.

-Vi vill sätta igång utredningen nu för att så snart som möjligt få  fram beslutsunderlag för ett ställningstagande vad som ska ske med dammen, säger Hans Rohlin, projektledare för utredningen.

Då det gäller den befintliga dammen så har vi, Fortum, underhållsansvaret. Fortum är skyldiga att underhålla dammen så att det inte uppkommer skada för allmänna eller enskilda intressen genom ändringar i vattenförhållandena.

- Oberoende av utredningen om utrivning så har vi en handlingsplan för dammen för att så  långt det är möjligt säkerställa att skador inte uppkommer och för att kunna hantera en vårflod, säger Jukka Revell, ansvarig för underhållsverksamheten för vattenkraften inom Fortum. 

För mer information

Hans Rohlin, projektledare för utredning om utrivning, Fortum, tel 070 56 76 377

Agneta Molinder, Presschef, Fortum Sverige, mobil: 0703 445 332

Fortum är ett ledande energibolag som fokuserar på Norden, Ryssland och området runt Östersjön. Vår affärsverksamhet omfattar produktion, försäljning och distribution av el och värme samt drift och underhåll av kraftverk. Vi erbjuder tjänster som leder till en hållbar utveckling - nu och i framtiden.

Under 2008 uppgick Fortums nettoomsättning till 5,6 miljarder euro och rörelseresultatet uppgick till 2,0 miljarder euro. Koncernen har cirka 13 500 anställda. Fortum Abp:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsinki.