Fortum Sverige AB

Fortum tecknar samarbetsavtal i Ryssland

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 13:21 CEST

Fortum, RAO UES (Unified Energy System) och KES-holding (IES, Integrated Energy Systems) har tecknat ett samarbetsavtal som innebär att företagen utvecklar en gemensam verksamhetsmodell för att öka de ryska kraftbolagens konkurrenskraft. Syftet är att utveckla de regionala kraftbolag som bildas i samband med omstruktureringen av RAO UES genom att öka bolagens effektivitet och marknadsvärde.
De överenskomna åtgärderna rör förbättringar av tillgängligheten för kraftverk ägda av de regionala kraftbolagen samt andra utvecklingsprojekt inom kraftproduktion och investeringar i samband med dessa.
Fortums experter och tidigare erfarenheter utnyttjas i samband med de tekniska inspektioner som kommer att utgöra underlag för utvecklingsplanerna.
Enligt avtalet är bolagen även beredda att delta i andra projekt inom energiområdet i Ryssland. Sådana kraftverksprojekt omfattar bl.a. införande av ny teknologi, planering och utbyggnad av ny produktionskapacitet samt anskaffning av extern finansiering för projekten.
"Vi är mycket nöjda med att vi genom avtalet kan stödja den omfattande omstruktureringen av energimarknaden i Ryssland", säger Tapio Kuula, som ansvarar för Fortums verksamhet i Ryssland.Fortum Abp
Koncernkommunikation

Ytterligare information:
Tapio Kuula, Fortum Abp, tel. +358 10 45 24112
Heikki Andersson, Fortum Service, tel. +358 10 45 34092

Unified Energy System of Russia (RAO UES of Russia) är Rysslands största energibolag och står för nästan 70 % av el- och 1/3 av värmeproduktionen i Ryssland. Unified Energy System of Russia verkar för omstrukturering av energisektorn och elmarknaden i Ryssland. Målet är en gradvis övergång till en avreglerad elmarknad, vilket kommer att leda till ökad effektivitet och en ökning av energibolagens värde.
Integrated Energy Systems (IES-KES) är ett privat bolag som aktivt arbetar för förnyelsen av energisektorn. IES-KES har en betydande ägarandel i tre stora regionala kraftbolag och i Irkutskenergo samt en liten andel i RAO UES of Russia.
Fortum är ett ledande energiföretag i Norden och Östersjöregionen. Vi producerar, säljer och distribuerar el och värme, erbjuder drift och underhåll av kraftverk samt andra energirelaterade tjänster. Våra huvudprodukter är el, värme och ånga. Fortum Abps aktie är noterad på Helsingforsbörsen.