Fortum Sverige AB

Fortum Värme avyttrar gasverksamheter

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2016 16:49 CEST

Fortum Värme säljer sina gasverksamheter, Gasnätet Stockholm AB och Stockholm Gas AB, till iCON infrastructure. Avtal tecknades mellan parterna den 1 juli. Försäljningen slutförs efter ett godkännande i kommunfullmäktige i Stockholms stad, där ett förslag till beslut kommer upp senare i höst.


Bakgrunden till Fortum Värmes beslut att avyttra gasverksamheterna är att bolaget vill renodla sin verksamhet och helt fokusera på sin fjärrvärme- och kylaverksamhet.
iCON Infrastructure är en oberoende fondförvaltare som fokuserar på investeringar i infrastrukturverksamhet i Europa och Nordamerika. Bolagets fonder har även investerat långsiktigt i annan energirelaterad verksamhet, bland annat i gasverksamheter i USA och Storbritannien samt fjärrvärmeverksamheter i Norge och Sverige.
”Den här affären är en del av vår långsiktiga strategi som innebär fortsatt renodling och utveckling av värme- och kylaverksamheterna i Stor-Stockholm. Nu lämnar vi över till de nya ägarna att vidareutveckla gasverksamheterna”, säger Anders Egelrud, vd för Fortum Värme.
Peter Moore på iCON säger: ”Gasnätet Stockholm AB och Stockholm Gas AB har en lång tradition av hög kvalitet på sina produkter och service till sina kunder i Stockholm. Vi ser fram emot att få arbeta tillsammans med ledningen och de anställda för att nå ökad tillväxt och gemensamt utveckla affären många år framåt”.
Omsättningen i den samlade gasverksamheten uppgår till 4-5 procent av Fortum Värmes totala omsättning på 6 175 MSEK.
För mer information, kontakta:
Viktoria Raft, presschef Fortum Värme, viktoria.raft@fortum.com 0722-320631

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortums verksamhet är inriktad på CO2-fri och effektiv el- och värmeproduktion. Företaget erbjuder även energirelaterade produkter och experttjänster till privatkunder, industrikunder och energiproducenter. Fortums huvudmarknad är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2014 omsatte Fortum (exklusive den sålda nätverksamheten) 4,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,1 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 400 personer. Fortums aktie handlas på Nasdaq Helsingfors. www.fortum.se