Fortum Sverige AB

Fortum Värme höjer fjärrvärmepriset i Stockholm 1 juli 2003

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2003 16:00 CEST

Från och med den 1 juli 2003 gäller nya prisvillkor för fjärrvärmen i Stockholm. Prisjusteringen gäller för de kunder som är anslutna till Fortums fjärrvärmenät i Stockholm, Orminge, Sigtuna och Lidingö.

Priset höjs med i genomsnitt 5 % utom i Lidingö, där höjningen är i genomsnitt 3 %. Prisjusteringen berör dock inte småhuskunder. Samtliga kunder har informerats och erhållit en individuell beräkning av kostnadsökningen under återstoden av år 2003.

Anledningen till att prisjusteringen sker nu är att den förändring av kraftvärmebeskattningen som aviserades i budgetpropositionen hittills har uteblivit, vilket innebär högre kostnader för fjärrvärmeproduktionen i Stockholm. (Kraftvärme är samtidig produktion av el och värme.)

Även efter denna prisjustering är dock fjärrvärmepriset i Stockholm mycket konkurrenskraftigt jämfört med priset på andra uppvärmningsalternativ. Enkelhet för kunden, konkurrenskraftiga priser och starka miljövärden gör att efterfrågan på fjärrvärme är fortsatt mycket stor. Fortum arbetar därför vidare för att även framgent kunna möta kundernas krav på miljövänlig och konkurrenskraftig uppvärmning.

Mer information om Fortum Värme: www.fortum.se

Vid frågor om prisjusteringen kontakta affärsområdeschef Anders Egelrud 08-671 73 60, marknadschef Peter Mörke 08-671 78 86 eller kommunikationschef Thea Sterner, tel. 08-671 76 49.

AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad tillgodoser sina kunders behov av leveranssäker, miljöriktig och ekonomiskt konkurrenskraftig fjärrvärme och fjärrkyla. Därtill driver företaget Sveriges största stadsgasrörelse. Fjärrvärmen är energieffektiv och robust, den kan utnyttja en mängd olika bränslen och den erbjuder reducerade utsläpp av skadliga ämnen. Fjärrkylan innebär komfort i kommersiella byggnader och minskade utsläpp av ämnen som skadar atmosfären. Merparten av verksamheterna bedrivs i Stockholm, men företaget har fjärrvärmeverksamhet på många orter i landet - ofta i partnerskap med industrier och kommuner.