Fortum Sverige AB

FORTUM VÄXER I POLEN

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 09:33 CEST

Fortum har undertecknat ett avtal med staden Wroclaw i Polen om förvärv av ett majoritetsinnehav i stadens fjärrvärmeföretag MPEC Wroclaw S.A. Fortum har även gått ut med ett köpanbud gällande samtliga utestående aktier i företaget. Förvärvet är ett viktigt steg i genomförandet av Fortums tillväxtstrategi. Efter förvärvet kommer Fortum att ha tre värmeföretag i Polen med en total nettoomsättning på mer än 110 miljoner euro och en årlig värmeförsäljning på 3 400 gigawattimmar (GWh).

MPEC Wroclaw är ett börsnoterat företag med en nettoomsättning på 70 miljoner euro och en årlig värmeförsäljning på 2 100 GWh år 2004. Företaget har 260 anställda.

Genom avtalet åtar sig Fortum att förvärva de preferens- och stamaktier som ägs av staden och som tillsammans motsvarar en majoritet i MPEC Wroclaw. Staden Wroclaw kommer att sälja aktier som motsvarar 48,7 % av aktiekapitalet och 70,1 % av rösträtten. Jämte den aktietransaktion som genomfördes tidigare under året innebär detta förvärv att Fortums innehav ökar till 53,7 % av aktiekapitalet och 73 % av rösträtten.

Fortum har även gått ut med ett köpanbud riktat till samtliga minoritetsägare i fjärrvärmeföretaget.

Försäljningspriset per stamaktie är 9,6 zloty och priset per preferensaktie är 13,6 zloty. Fortum kommer att betala sammanlagt 275,4 miljoner zloty (70,5 miljoner euro) för de aktier som innehas av staden Wroclaw. Fortum kommer vidare att betala 182,6 miljoner zloty (46,7 miljoner euro) för minoritetsägarnas innehav förutsatt att de godtar anbudet.

Enligt den lagstiftning som gäller för privatisering av offentliga företag kommer MPEC Wroclaws personal till följd av förvärvet att få 8,6 % av aktiekapitalet. Dessa aktier får inte säljas förrän tidigast två år efter att förvärvet har slutförts. Fortum kommer att förhandla om att köpa dessa aktier med representanter för företagets personal.

"Polen är ett betydande marknadsområde och vi deltar aktivt i privatiseringen av värmesektorn där. Wroclaw är landets fjärde största stad och förvärvet av dess värmebolag är ett viktig steg för Fortum", säger Timo Karttinen, SVP, Development.


Fortum Abp
Carola Teir-Lehtinen
Kommunikationsdirektör


Ytterligare information

Timo Karttinen, Senior Vice President, Development, Fortum Corporation, telefon +358 10 453 6555, mobil +358 50 453 6555
Risto Riekko, President, Fortum Heat, telefon +358 10 453 4485, mobil +358 50 453 4485

Distribution:
Helsingforsbörsen
Centrala nyhetsmedia