Fortum Sverige AB

Fortum vinnare av Stora Produktivitetspriset

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2006 09:02 CET

Ett av de fyra vinnande bidragen i tävlingen Stora Produktivitetspriset var Fortums RecondConcept.

Vinnarna utsågs av Underhållsföretagen och priset delades ut på mässan Underhåll 2006 i Göteborg den 14 mars. Kriterier är underhållsinsatser som resulterat i ökad lönsamhet för kunderna och vilka positiva effekter på miljön som insatsen medfört. Stora produktivitetspriset delas ut vartannat år.

Fortum RecondConcept är ett system för miljövänlig rekonditionering av energisystem och industriella ytor. Med hjälp av Fortums ”Clean in place”-koncept (CIP) utförs exempelvis rekonditionering av slutna system på plats, utan behov av någon omfattande demontering.

Detta minimerar den tid ett system måste tas ur drift, samtidigt som man undviker risken för nya fel och skador orsakade av demonteringen i sig själv. Resultatet är ett system som återställs till skick som nytt – även om det varit i industriell drift i många år. Fortum RecondConcept bygger på biologiska, lätt nedbrytbara rekonditioneringsvätskor som avlägsnar oönskade beläggningar snabbt och synnerligen effektivt, utan åverkan på material och med största möjliga hänsyn till miljö och personal.

Rengöring till 100 procent ger en årlig vinst på 1,5 miljoner kronor
Preem raff Göteborg hade problem med föroreningar av koksad olja på tubvärmeväxlare (1 x 5 m). Tidigare användes högstrycksspolning, men den metoden kunde bara göra rent 60 procent av tuberna på grund av att rören ligger så tätt. Efter cirka fyra månaders drift uppstod en effektminskning och produktionsbortfall över växlarna. Genom att använda Fortum RecondConcept har tubvärmeväxlarna kunnat göras rena till 100 procent. Återbetalningstiden var ett kvartal. Nu har Preem kört i två år utan produktionsbortfall och effektminskning. Den årliga vinsten är 1,5 miljoner kronor.

För mer information kontakta:
Nils-Erik Jonasson, ansvarig för RecondConcept, Fortum Service, 070-647 19 87


Om Fortum
Fortum är ett ledande energibolag i Norden och i andra delar av Östersjöregionen. Fortum producerar, distribuerar och säljer el och värme, driver och underhåller kraftverk och andra industrianläggningar samt erbjuder energirelaterade tjänster. Fortum är noterat på Helsingforsbörsen. Medelantalet anställda är
cirka 9 000.