Fortum Sverige AB

Fortums belysningsprojekt: Dubbelt så mycket ljus med energieffektiv och innovativ teknik

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2011 08:00 CET

Av de sex platser som stockholmarna själva valde och röstade fram som vinnare i Fortums belysningsprojekt 2010, har nu ytterligare två platser färdigställts. Det är Skarpnäck Plaza och gångstigen vid Västerbrons södra brofäste ner mot förskolan Centralvakten. Nu återstår Sotingeplan i Tensta, som kommer att färdigställas inom kort.

Skarpnäcks Plaza har fått belysning som går att styra efter verksamheten – det innebär att när det inte är aktivitet i parken så kan man helt enkelt släcka belysningen. Placering och riktning av belysningen har tagits fram i samarbete med ungdomarna som använder parken. Den tidigare helt oupplysta parken har fått åtta stolpar med tre armaturer vardera.

Under Västerbron har 20 nya stolpar med parkbelysning installerats på den 300 meter långa stigen som leder upp till Västerbron. Stigen var tidigare bara delvis upplyst, då det är en så kallad naturstig och som inte har funnits med i stadsplaneringen. De 20 nya lamporna har samma energiförbrukning som de tidigare sex tillsammans. I lamporna sitter så prismalinser, vilka ger ett mjukt men ändå ändamålsenligt ljus. Tillsammans med förskolan planeras nu för en lekfull belysning under bron – det är något man har kommit fram till i diskussionen med föräldrar och personal. Den förväntas kommer upp under våren 2011.

- Stockholmarna engagemang för belysning har varit stort och det visar att detta är en
viktig fråga. Att vi tillsammans med Stockholms stad kan bidra till en ljusare stad och
samtidigt vara med och leverera en mer energieffektiv och därmed förbättrad miljö är vi
väldigt glada för säger Ann Lindell Saeby, kommunikationsdirektör, Fortum

De platser som vann Fortums belysningstävling 2010 är följande;

- Västerbrons södra brofäste (mot Långholmen)
- Skarpnäck Plaza
- Sotingeplan, Tensta
- Pepparvägen, Farsta
- Trappor i Tanto-/Eriksdalsområdet
- Konradsbergsparken/Thorildsplan

Arbetet med att lysa upp Stockholms mörka platser fortsätter. Vilka platser som ska lysas upp under 2011 är ännu inte klart men mer information kommer inom kort.

Om belysningsprojektet:

Samarbetet kring belysning inleddes 2006 mellan Fortum och Stockholms stad och sedan dess har följande platser fått förbättrad belysning; Lappkärrsberget, Finlandsparken, Londonviadukten (två stycken), Humlegården och Mariatorget. Under 2010 färdigställs de sex platser som vann Belysningstävlingen 2010 "Lys upp". Förutom att satsningen ger en ljusare och tryggare stad blir också den nya belysningen mer miljövänlig. Belysningen är energisnålare och innehåller färre miljöpåverkande ämnen. Fortum fick i december 2010 Ickevåldsfondens företagspris för sina insatser med belysningsprojektet och kampanjen 'Lys upp Stockholm'.

www.fortum.se/lysupp

Fortum
Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden. Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland och Östersjöområdet.

I framtiden ser vi även att de snabbt växande energimarknaderna i Europa och Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2009 uppgick Fortums omsättning till 5,4 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,8 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 11.500 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors. Ytterligare information: www.fortum.com