Fortum Sverige AB

Fortums nomineringskommitté utsedd

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 13:13 CETBörsmeddelande

Följande personer har valts som ledamöter i Fortums aktieägares nomineringskommitté: Markku Tapio, direktör, Handels- och industriministeriet; Harri Sailas, vice verkställande direktör, Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen och Jorma Huuhtanen, generaldirektör, Folkpensionsanstalten. Fortums styrelseordförande Peter Fagernäs är kommitténs särskilda ledamot.

Enligt beslut av Fortums bolagsstämma väljs representanter för tre av de största aktieägarna med styrelseordföranden som särskild ledamot till ledamöter i aktieägarnas nomineringskommitté. Aktieägarnas nomineringskommitté bereder förslagen om styrelseledamöter och styrelsearvoden till nästa bolagsstämma.

Fortum Abp
Carola Teir-Lehtinen
kommunikationsdirektör

Distribution:
Helsingforsbörsen
Centrala nyhetsmedia