Fortum Sverige AB

FORTUMS RESULTATINFORMATION ÅR 2009

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2008 10:18 CEST

Börsanmälan
10.9.2008, kl. 11.15 EET


FORTUMS RESULTATINFORMATION ÅR 2009

Fortumkoncernens bokslutskommuniké för år 2008 publiceras den 5 februari 2009
cirka kl. 9.00 EET.

År 2009 ger Fortum ut tre delårsrapporter som publiceras
- den 28 april 2009 cirka kl. 9.00 EET för perioden januari-mars,
- den 17 juli 2009 cirka kl. 9.00 EET för perioden januari-juni och
- den 22 oktober 2009 cirka kl. 9.00 EET för perioden januari-september.

Årsredovisningen för år 2008 publiceras senast vecka 12.

Bolagsstämman är planerad att äga rum den 7 april 2009.


Fortum Abp
Maria Romantschuk
Kommunikationsdirektör
Tfn +358407779 700

Sändlista:
OMX Nordic Exchange Helsinki
Centrala nyhetsmedia
www.fortum.se

Fortum Abp