Fortum Sverige AB

Fortums Vårflodsprognos v 18

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2013 09:34 CEST

Fortum går ut med veckoprognoser för vattenflöden i områden där företaget har del i vattenregleringen under den tid som vårfloden pågår. Underlaget till prognoserna kommer bland annat från SMHI och vattenregleringsföretagen.

I Värmland har Byälven, Norsälven och Gullspångsälven passerat kulmen för årets vårflod. I Klarälven kan vattenflödet öka något de närmaste veckorna men det ser i nuläget ut som vårfloden i Klarälven blir betydligt lägre än normalt.

Efter den långa vintern har flera sjöar i Värmland låga nivåer och det kommer ta längre tid än normalt att fylla upp detta till för årstiden normala nivåer.

I Dalarna har Västerdalälven passerat kulmen för vårfloden. I Österdalälven är tillrinningarna stigande. Som helhet är vårfloden lägre än normalt och i nuläget är det mycket liten risk för att det kommer uppstå problem på grund av höga flöden.

I Ljusnan har vårfloden i de nedre delarna av älven börjat avta och tappningen sänks nu något.

I de övre delarna håller magasinen på att fyllas och det finns fortsatt god marginal att ta emot snön som smälter. De är i nuläget ingen riska för höga tappningar och vårfloden förväntas bli lägre än normalt.

För ytterligare information kontakta:

Claes Kjörk, ansvarig för samordning av vattenreglering på Fortums, tfn 019-603 06 42

Jens Bjöörn, kommunikationschef för Fortums kraftproduktion i Sverige, tfn  0702-98 41 25

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook.

Fortum
Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att den snabbt ökande avregleringen av energimarknaderna i Europa och Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt.Under 2012 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,7 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 400 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.