Fortum Sverige AB

Fortums Vårflodsprognos v 19

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2012 10:47 CEST

Fortum går ut med veckoprognoser för vattenflöden i områden där företaget har del i vattenregleringen under den tid som vårfloden pågår. Underlaget till prognoserna kommer bland annat från SMHI och vattenregleringsföretagen.

Gullspångsälven, Byälven och Norsälven

Vårfloden är över och rapporteringen avslutas. Rikliga regnmängder kan dock ge förhöjda flöden.

Sjön Rottnen har stigit till normala nivåer.

Klarälven

Tillrinningen till Höljes har slutat att öka på grund av tillfälligt lägre temperaturer. I slutet av veckan beräknas tillrinningen åter öka. Tappningen från Höljesdammen planeras att öka något men kommer inte att överstiga 165 m³/s vilket är klart under normal vårflodstopp.

Dalälven

Flödet i Västerdalälven och Österdalälven börjar nu långsamt sjunka. Stora regnmängder kan dock åter ge stigande flöden.

Nivån i Siljan har stigit under veckan och beräknas stiga ytterligare för att närma sig normalt sommarvattenstånd inom några veckor.

Sjön Runn steg under v 18 och bedöms stiga ytterligare under v 19

Ljusnan

Tillrinningen i fjällområdena fortsätter att öka. De större magasinen i övre delen av Ljusnan har stort utrymme för att ta emot ökad tillrinningen och tappningarna kommer vara låga i förhållande till en normal vårflod.

Indalsälven

Under v 19 bedöms tillrinning öka. Vi räknar normala flöden, vilket innebär en ökning från nuvarande flöde. Det finns fortfarande relativt stora snömängder kvar, framförallt i de övre tillrinningsområdena. Snabb avsmältning av snö kombinerad med stora regnmängder kan leda till höga flöden. Vi följer utvecklingen och uppdaterar prognosen om läget förändras.

För ytterligare information kontakta:
Claes Kjörk, ansvarig för samordning av vattenreglering på Fortums, tfn 019-603 06 42
Jens Bjöörn, kommunikationschef för Fortums kraftproduktion i Sverige, tfn  0702-98 41 25

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland, Polen och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att integrationen i Europa och de snabbt växande marknaderna i Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2011 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,8 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 800 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Ytterligare information: www.fortum.com