Conductive

Forum för biståndshandläggare, konferens i Stockholm 27-28 november 2013

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2013 14:39 CEST

Nu är det viktigare än någonsin att uppdatera sig med det senaste. Den 1 januari 2014 träder Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2012:12 i kraft och nya krav ställs på dig som biståndshandläggare. Hur påverkar förändringarna dig? Vad måste du tänka på när du bemöter demenssjuka och hur ska du garantera att de får de insatser de behöver? Anslut dig till konferensen och få verktygen du behöver för att göra en korrekt bedömning och säkerställa tydliga beslutsunderlag.

Allt du behöver veta inför 2014!

Årets konferens är anpassad för att möta just dina behov. Lyssna till både framgångsrika praktikfall och experter som hjälper dig att utvecklas i din viktiga roll som biståndshandläggare i kommunen.

Nytt för i år - separat bokningsbar heldag!
På årets konferens erbjuder vi dig ett unikt tillfälle att under en hel dag få en fördjupning med den alltid lika uppskattade Margareta Bankel Persborn. Margareta ger dig en grundlig genomgång i hur du ska handlägga ärenden i äldreomsorgen korrekt och rättssäkert och du får en uppdatering i allt du behöver veta för att möta kraven som ställs på dig.

Du får bland annat lyssna till:
Vad ska man tänka på när man bemöter demenssjuka?
Trine Johansson, enhetschef, Strömstads kommun

Så har vi arbetat med de nya föreskrifterna – sedan 2009!
Agnetha Resin Fredriksson, biståndschef, Enköpings kommun

Hur påverkar villkoren för biståndshandläggare kvaliteten i äldreomsorgen?
Camilla Sköld, socialpolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Varmt välkommen på konferens!

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.