FOSSID AB

FOSSID etablerar första oberoende speglingen av världens största arkiv av öppen källkod

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2018 09:00 CET

FOSSID först ut att spegla Software Heritages växande källkodsarkiv om 5 miljarder filer för att ge kontinuerlig tillgång till vårt digitala världsarv

Stockholm, Sverige och Paris, Frankrike, 6:e december, 2018 - FOSSID och Software Heritage har slutit ett avtal för att skapa den första oberoende speglingen av världens största källkodsarkiv.

5 miljarder källkodsfiler

Software Heritage samlar, bevarar och delar mjukvara i ett universellt arkiv, som i nuläget uppgår till 5,3 miljarder filer från 86,4 miljoner mjukvaruprojekt (inklusive Debian, GitHub, GitLab, Gitorious, GoogleCode, GNY, HAL, Inria, Python Package Index, med flera).

FOSSID tillhandahåller och driftar den första oberoende speglingen utanför Inria, den franska institutionen för datavetenskap och automation.

Bevarar vårt digitala arv för eftervärlden

“Arkivets syfte är att strukturera och bevara mänsklighetens digitala landvinningar inom vetenskap och teknologi, samt kulturella aspekter som följer därav.”, sade Professor Roberto Di Cosmo, medgrundare och ledare för Software Heritage. “FOSSID delar vår vision och genom att öppna en oberoende spegling av arkivet i Paris, säkerställer vi en långsiktig tillgång till vårt digitala arv och möjliggör vetenskaplig reproducerbarhet”.

“Vi hjälper företag att effektivisera utvecklingsprocessen genom att förenkla användandet av fri och öppen källkod (Free and Open Source Software, eller FOSS), gör mjukvarans ursprung spårbar och definierar licensierings- och säkerhetsbegränsningar”, sade Oskar Swirtun, VD för FOSSID AB. “Genom att stödja Software Heritage med en spegling av arkivet, skapar vi nytta inte bara för industrin utan även akademin och gör det möjligt för fler att dra nytta av mjukvarubyggstenarna i den digitala revolutionen vi bevittnar nu”.

Ett källkodsarkiv under ständig tillväxt

Software Heritage är ett icke vinstdrivande initiativ som värnar om kultur- och forskningsbehov, såväl som behov från industrin. Detta görs genom att ständigt samla, bevara och göra tillgängligt all känd mjukvara i världen, från en växande lista av mjukvaruprojekt, utvecklingsservrar och forskningsarkiv.

Läs mer om initiativet på https://www.softwareheritage.org/.

Läs mer om FOSSID på http://www.fossid.com

Kontakt

Fredrik Ehrenstråle, VP Marketing, FOSSID

fredrik.ehrenstrale@fossid.com

http://www.fossid.com

Roberto Di Cosmo, Director, Software Heritage, and Computer Science Professor

roberto@dicosmo.org

http://www.dicosmo.org

http://twitter.com/rdicosmo

Om FOSSID

FOSSID är en mjukvarulösning som integreras sömlöst i utvecklingsprocessen och som identifierar förekomsten av fri och öppen källkod i kodbasen, från hela mjukvarukomponenter, till enskilda filer, ned till små kodsnippets.

FOSSID upptäcker förekommande mjukvarulicenser och synliggör licenskrav som måste uppfyllas, så att fokus kan läggas på värdeskapande för bolag och dess kunder.

Maximera värdet av öppen källkod på http://www.fossid.com.

Om Software Heritage

Software Heritage är ett icke vinstdrivande initiativ skapat av Inria, nu i partnerskap med Unesco. Globala industriaktörer, universitet och statliga organ samlas kring visionen att källkod är en viktig del av vår historia och att vårt digitala arv bör samlas, skyddas och göras lättillgängligt för nuvarande och framtida generationer.

Genom att bygga ett universellt, hållbart, mjukvaruarkiv, skapar Software Heritage nödvändig infrastruktur för samhälle, vetenskapliga institutioner och industri att dra nytta av.

Läs mer om initiativet på https://www.softwareheritage.org/.

Om Inria

Inria är ett franskt forskningsinstitut för mjukvaruvetenskap, som främjar vetenskaplig spetskompetens och teknologisk evolution.

Inria har 2400 anställda och sysselsätter 3000 forskare i 200 agila projektteam, tillsammans med andra akademiska partners från framförallt datavetenskapliga och matematiska discipliner.

Inria samarbetar med åtskilliga företag och har medverkat till fler än 160 start-ups och strävar efter att möta utmaningar i den digitala transformationen som vetenskapen, samhället och ekonomin ställs inför.

Läs mer på https://www.inria.fr/.

FOSSID är en mjukvarulösning som integreras sömlöst i utvecklingsprocessen och som identifierar förekomsten av fri och öppen källkod i kodbasen, från hela mjukvarukomponenter, till enskilda filer, ned till små kodsnippets.

FOSSID upptäcker förekommande mjukvarulicenser och synliggör licenskrav som måste uppfyllas, så att fokus kan läggas på värdeskapande för bolag och dess kunder.

Maximera värdet av öppen källkod på http://www.fossid.com.