FORES

Fossiloberoende, var god dröj!

Pressmeddelande   •   Jan 04, 2017 08:00 CET

Miljöbilarna backar, laddhybriderna tar marknad av elbilarna, bilar för förnybara drivmedel minskar, omställningen på lastbilssidan har kommit av sig och bilförsäljningen ökar. Det konstaterar 2030-sekretariatet i sin granskning av nybilsregistreringen, som manar till nya tag från politiken.

2030-sekretariatet har granskat nybilsregistreringen i Sverige för år 2016 och sammanfattar utvecklingen i fem punkter:

 1. Miljöbilarna backar.
  Miljöbilsandelen har minskat jämfört med föregående år, från 17,5 % till 16,5 % av nybilsmarknaden.
 2. Fler laddhybrider, men inte elbilar.
  Supermiljöbilarna ökar snabbt men innebär nu i huvudsak relativt stora laddhybrider, medan elbilarnas marknadsandel nu faktiskt minskar.
 3. Diesel dominerar, E85 och gas minskar.
  Dieselversionerna backar något men står fortsatt för över 50% av nybilsförsäljningen. Att etanolbilarna praktiskt taget upphört att säljas är numera väl känt, medan det kan vara mer överraskande att gasbilarna tappat en tredjedel av marknadsandelen jämfört med år 2015.
 4. Lätta lastbilar = diesel.
  Inom lätta lastbilar är dieselns dominans total, det finns inga laddhybrider, gasversionerna går knappt att finna i statistiken och de eldrivna har backat på marknaden.
 5. Bilförsäljningen ökar.
  Rekordet i nyregistrering av personbilar och lätta lastbilar vore miljömässigt mer glädjande om fler av de nya bilarna uppfyller politikens mål om fossiloberoende.

De senaste årens positiva trend med minskad bilanvändning har dessutom brutits. Sammantaget med en negativ utveckling.

– Ska vi uppnå målen om en fossiloberoende fordonsflotta och 70% minskad klimatpåverkan från transporterna till år 2030 så måste politiken göra det mer lönsamt att göra rätt. Det behövs en rejäl bonus-malus-beskattning för fordon, förnybara drivmedel måste vara billigare än fossila och alternativ till att ta egen bil behöver stimuleras, säger Mattias Goldmann, vd för tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet.

För att uppnå 2030-målen talar bland annat den offentliga utredningen Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) om att det är viktigt att arbeta parallellt på tre områden. Bilen (att fordonen blir allt mer energieffektiva), Bränslet (högre andel förnybara bränslen) och Beteendet (att vi utnyttjar modern teknik för att minska utsläppen från vår mobilitet).

– Vi ser en positiv utveckling på biodrivmedlen, men vi måste bli bättre på fordon och hur vi rör oss i samhället, kommenterar Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet. Det är nu vi sätter de ramar som åren 2020 till 2030 ska ge oss fossilfrihet till år 2030.

Läs hela rapporten på www.2030-sekretariatet.se/nybilsforsaljning-2016


För ytterligare information: 

Kontakta Mattias Goldmann, 070-309 00 45, mattias.goldmann@fores.se, eller Jakob Lagercrantz, 0708-173 808.

Fores – Forum för reformer och entreprenörskap – är den gröna och liberala tankesmedjan. Vi vill förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap, på människors möjligheter att själva forma sitt liv och på marknadsmässiga lösningar på samhällets utmaningar.

Fores fyra programområden är klimat och miljö, migration och integration, entreprenörskap och ekonomiska reformer och det digitala samhället. Varje program har ett råd med stor akademisk tyngd och verksamheten leds övergripande av en styrelse med brett samhällsengagemang.

Bifogade filer

PDF-dokument