Wagnsson Sports & Entertainment AB

Fotbollstränare vann i skiljenämnden

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2013 12:48 CET

Fotbollstränaren Kelfala Marrah blev i juli 2011 avskedad av Djurgårdens IF Damfotbollförening. Hans anställningsavtal sträckte sig då till årets slut. Svenska Fotbollförbundets skiljenämnd har handlagt tvisten och meddelade dom häromdagen.

Genom domen tilldöms Kelfala Marrah full lön för återstående anställningstid och dessutom ett betydande allmänt skadestånd för den kränkning klubbens felaktiga agerande har inneburit. Skiljenämnden konstaterade därmed att inte ett enda av klubbens tolv anförda grunder utgjorde skäl för avskedande.

Kelfala Marrah har företrätts av juristen Martin Klette vid Wagnsson Sports & Entertainment som har lång erfarenhet av att företräda spelare och tränare i arbetsrättsliga tvister. Han säger: - Det är viktigt att tränare orkar driva denna typ av tvister vidare när klubbarna inte respekterar ingångna avtal. Tyvärr gör inte alla tränare detta. Om fler tränare skulle göra det skulle förhoppningsvis klubbarnas beteende förbättras.