Röda Korset - Stockholm

Fotbollsturnering för ensamkommande unga flyktingar

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2009 05:00 CEST

Den 11 juli anordnar Röda Korsets flyktingcenter en fotbollsturnering för ensamkommande barn och ungdomar som sökt asyl i Sverige.

Då fotboll är ett stort intresse hos många ungdomar oavsett bakgrund upprepar vi fjolårets succé med en fotbollsturnering.

Fotbollsturneringen kommer äga rum på Zinkensdamms IP den 11 juli kl 13-17

På olika asylboenden runtomkring Stockholm bor många ensamkommande barn och ungdomar i väntan på besked från Migrationsverket. Deras vardag präglas till stor del av väntan. En fotbollsturnering kan bryta denna väntan.

Syftet med Röda Korsets verksamhet för unga asylsökanden är att stärka självkänsla och erbjuda dem en verksamhet som kan bidra till att deras vardag inte enbart kännetecknas av en evig väntan på besked om huruvida de får stanna i Sverige eller inte och saknaden av sina familjer. Särskilt fokus läggs på att stötta ungdomarnas fortsatta integration i det svenska samhället.

Kontaktuppgifter:
Elin Hedlund-Palmstierna, projektansvarig 070-602 87 62

elin.hedlund.palmstierna@redcross.se