Konstnärsnämnden

Fotografen Gerry Johansson tilldelas Bildkonstnärsfondens Stora stipendium på 300 000 kr

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2012 09:24 CEST

Styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond har beslutat tilldela fotografen Gerry Johansson årets Stora stipendium på 300 000 kr.

Bildkonstnärsfondens motivering lyder:

Vi kan kalla det Gerry Johanssons lugn. Det är med en oerhörd konsekvens och frenesi, helt utan åthävor han fotograferat det urbana och det lantliga landskapet, mänskliga spår men utan människor och lite från sidan. Han lyckas på ett gåtfullt sätt vända våra föreställningar om närvaro och frånvaro, melankoli och eufori, tragedi och komedi.

Gerry Johansson är för närvarande aktuell med en utställning som öppnar den 26 oktober på Moderna museet i Stockholm. Stipendiet kommer att överlämnas i anslutning till utställningen på Moderna museet den 4 december.

Bildkonstnärsfondens Stora stipendium tilldelas sedan 1993 aktiva bild- och form­konst­närer som med en mycket hög konstnärlig kvalitet har och har haft stor betydelse för nya generationer av konstnärer.

Sveriges bildkonstnärsfond är en del av Konstnärsnämnden, den myndighet som bland annat fördelar statligt stöd till yrkesverksamma konstnärer inom områdena bild och form, musik, teater, dans och film.

För mer information; http://www.gerryjohansson.com/

 

Kontaktinformation:

Gerry Johansson
mail@gerryjohansson.com
Telefon 070 635 20 28

Louise Dahlgren
Handläggare, Konstnärsnämnden
louise.dahlgren@konstnarsnamnden.se
Telefon (direkt) 08-506 550 68
www.konstnarsnamnden.se

Konstnärsnämnden stödjer professionella konstnärers arbete, utveckling och internationella kontakter och håller sig underrättad om konstnärernas ekonomiska och sociala villkor.