Västerbottens museum

Fotografiets berättande

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2012 13:59 CEST

Umeå fortsätter att positionera sig som mötesplats för fotografi och film. Den 15–16 oktober arrangeras det tredje fotoseminariet i uppbyggnadsarbetet av Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi.

I år arrangeras seminariet i samarbete mellan Västerbottens museum och Bildmuseet och handlar om metod och praktik inom samtida fotografi och film. Bland flera uppmärksammade fotografer, filmare och konstnärer som medverkar finns till exempel Maud Nycander och Dayanita Singh.

De båda arrangörerna står som värdar för var sin dag. Bildmuseet, som i maj öppnade i helt nybyggda lokaler vid Umeälven, bjuder första dagen på internationella namn i fältet mellan dokumentärfotografi och samtida konst. Utställningsaktuella Dayanita Singh, en av Indiens mest framstående fotografer, och den italienska filmaren och fotografen Francesco Jodice talar om sina förhållningssätt till det fotografiska mediet. Dessutom kritikern Aveek Sen och Louise Wolhters, kurator och forskare inom fotografi.

Seminariets andra dag på Västerbottens museum ägnas bland annat en presentation av Moderna museets fotosamling från 1970-talet och återblick på Sune Jonssons dokumentära arbetsmetod, väl värd att slå vakt om i museivärlden. Två välkända dokumentärfilmare, Håkan Pieniowski och Maud Nycander, ger båda exempel på hur de arbetar med reflektioner om respekt, närvaro och tid.

Seminariet vänder sig till fotografer, filmare, konstnärer, etnologer, studenter samt alla andra som är intresserade av dokumentärfotografi, konstfotografi och relationen där emellan.

För fullständigt program och presentation av de medverkande, besök någon av våra webbplatser

http://www.vbm.se/kalendarium/fotosem_ht_2012.html

http://www.bildmuseet.umu.se/

Pressbild

http://www.vbm.se/for-medierna/pb.2012/arkiv_sune.html 

Kontaktinformation

Britta Lundgren, projektledare Västerbottens museum, 070-209 70 26.

Cecilia Andersson, intendent Bildmuseet, 072-223 86 71

Västerbottens museum samlar, vårdar och visar delar av Västerbottens breda kulturarv. Våra profiler är dokumentärfoto med unika bildsamlingar av Sune Jonsson och Bertil Ekholtz m fl, samt berättande – vi uppmuntrar och inspirerar att traditionen med muntligt berättande ska leva vidare. Museet finns i Umeå och här avlöser aktuella utställningar varandra. Här finns också världens äldsta skida!