Hasselbladstiftelsen

Fotostipendier från Hasselbladstiftelsen

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2012 13:46 CEST

Cecilia Grönberg, Lovisa Ringborg och Tobias Dahlin - fotostipendiater 2012

Hasselbladstiftelsen delar varje vår ut stipendier till lovande nordiska fotografer. I år får Cecilia Grönberg två månaders vistelse i Grez-sur-Loing, Frankrike, och Lovisa Ringborg en månads vistelse på San Michele, Capri, Italien. Syftet med stipendierna är att erbjuda vistelse utomlands för arbete med ett fotografiskt projekt samtidigt som möjlighet ges till internationella kontakter inom både fotografin och andra konstnärliga discipliner. Tobias Dahlin får Hasselbladstiftelsens stipendium i naturfotografi för att finansiera ett konstnärligt eller dokumentärt nyskapande projekt inom naturfotografin. 

Ytterligare två stipendier delas ut den 7 juni där de tio deltagarna i grupputställningen Ny Nordisk Fotografi 2012 tävlar om Victorstipendierna; en Master-utbildning vid ett brittiskt universitet och en fem månaders vistelse vid ISCP i New York City. 

Grez-sur-Loing-stipendiet 2012

Cecilia Grönberg från Stockholm har utsetts till 2012 års Grez-sur-Loing-stipendiat för sitt projekt ”Bland franska bönder 126 år senare. Strindberg och visuell sociologi”. Projektet innebär ett återskapande av förlorade fotografiska dokument i August Strindbergs fotspår. Strindberg började skriva boken ”Bland franska bönder” under den tid han var bosatt i Grez hösten 1885. Bilderna som togs till boken finns dock inte bevarade. Cecilia Grönbergs återiscensättningar kommer därför att utgå från Strindbergs reseanteckningar. Projektet är intressant inte minst för att 2012 markerar 100-årsjubileet av Strindbergs död. Målet med Cecilias Grönbergs projekt är en bokpublikation. Grönberg är doktorand på Högskolan för fotografi vid Göteborgs universitet.

San Michele-stipendiet 2012

Lovisa Ringborg från Stockholm har utsetts till 2012 års San Michele-stipendiat för projektet ”Beyond mirrors”.  Axel Munthes fiktiva kvinnosjukdom Colitis är utgångspunkten i detta projekt som Lovisa Ringborg avser utföra i Munthes Villa San Michele på Capri. Ringborg vill spela rollen av den colitiska kvinnan. Projektet kommer att resultera i separatutställningar. Lovisa Ringborg är fotograf, utbildad vid Högskolan för Fotografi i Göteborg. 

Naturfotostipendiet 2012

För tredje gången delar Hasselbladstiftelsen ut ett stipendium till en naturfotograf. Stipendiet ges i samarbete med Vårgårda fotoklubb. Ändamålet med stipendiet är att, med Victor Hasselblads naturintresse i åtanke, uppmuntra naturfotografin i Norden.

Tobias Dahlin har utsetts till Hasselbladstiftelsens stipendiat i Naturfotografi 2012. Han tilldelas stipendiet på 100 000 kronor för sin projektidé ”Västerhavet - om skönhet och miljöproblem”.

Tobias Dahlin vill belysa både skönheten och miljöförstörelsen i Västerhavet. Han kommer att fotografera miljöförstörelsen med fokus på överfisket. Målet är att publicera en bok under 2014. Dahlins förhoppning är att boken kommer att bredda den svenska naturfotografin. Hasselbladstiftelsen anser att Dahlins projekt om miljöförstörelse i Västerhavet har en stor relevans för naturfotografin.

Bild: Mirror stage 3 © Lovisa Ringborg

 

 

Erna och Victor Hasselblads Stiftelse bildades 1979 enligt makarna Hasselblads testamente. Stiftelsens syfte är att främja forskning och vetenskaplig undervisning inom det naturvetenskapliga området samt inom fotografi. Ändamålet uppfylles genom naturvetenskapliga forskningsanslag och donationer, genom utdelande av ett internationellt pris i fotografi samt genom utdelande av stipendier och forskningsbidrag inom fotografi.

Hasselbladstiftelsen är en unik plattform för fotografi i Norden där fotografisk forskning och utställningar samverkar. Fem stora utställningar per år presenteras i Hasselblad Center, varav en är årets Hasselbladspristagare. Därutöver visas ett antal mindre utställningar i Projektrummet.
Forskningen förankras i utställningsprogrammet genom böcker, kataloger och texter samt regelbundna seminarier, föreläsningar och konstnärssamtal som placerar utställningarna i en fotohistorisk
och teoretisk kontext.